Gå til hovedinnhold

Jeg har en mastergrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Bergen (2022) og er ansatt som stipendiat på avdelingen Ernæring og Fôrteknologi.

Mine arbeidsoppgaver her er hovedsakelig rettet mot ingredienser og prosessbetingelser sin påvirkning på tekstur.