Jeg er stipendiat på avdelingen Råvare og Prosess. Jeg jobber med karakterisering av proteinhydrolysater ved hjelp av bioanalytiske teknikker (inkludert kromatografi, MS-basert proteomikk) og in vitro biologiske modellsystemer for å øke forståelsen av biologiske funksjoner som fordøyelighet og bioaktivitet.
Jeg har mastergrad i marin bioteknologi og bachelorgrad i bioteknologi fra Universitetet i Tromsø. I mastergradsoppgaven har jeg jobbet med hydrolyse av torskehoder og hovedfokuset var evaluering av forskjellige proteaser.

+47 941 25 904

+47 64 97 04 72

E-post

Ås

Råvare og prosess