Fagområde Jeg har tverrfaglig erfaring innen produktutvikling, emballasje, prosess, enkle mikrobiologiske og kjemiske analyser. Jeg har også mange års erfaring i det interne sensoriske panelet. Utdanning: Norges Hermetikkfagskole

+47 51 84 46 30

E-post

Stavanger

Prosessteknologi