Jeg er administrasjonsrådgiver i Nofima og har kontor i Tromsø, her har jeg jobbet siden mars 2008. Arbeidet mitt består hovedsakelig av administrative oppgaver, for og med ledergruppen, styrende organer og for selskapet generelt. Jeg arbeider i tillegg med innkjøp etter loven om offentlige anskaffelser. Jeg har utdanning innen økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidet i NCC AS og Hurtigruten ASA.

+47 951 67 905

+47 77 62 90 42

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin