Jeg jobber som postdoktor på prosjektet TailoTides.

Forskningen min er fokusert på utnyttelse av proteinrikt restråstoff som kilde av bioaktive peptider. Dette inkluderer karakterisering av proteinhydrolysater, vanligvis med HPLC, NMR og MS. Jeg utforsker også bioaktivitet av disse hydrolysatene ved å bruke forskjellige bioanalyser kombinert med analytiske metoder.

Jeg har en PhD i organisk kjemi, med erfaring i organisk syntese og medisinsk kjemi, fra University of Rijeka i Kroatia. Mine forskningsinteresser er mellom organisk og analytisk kjemi, med stor nysgjerrighet for innovasjoner på dette feltet.

+47 904 75 585

+47 64 97 04 40

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin