Gå til hovedinnhold

Jeg er forsker hos Nofima og har arbeidet på avdeling for prosessteknologi siden 1991. Arbeidet har vært rettet mot sunne gode råvarer som fisk og grønnsaker. For grønnsaker har arbeidet omfattet forskningsprosjekter og uttesting av varmebehandling for industrien. I senere år har jeg arbeidet med rå grønnsaker fra veksthussektoren og spesielt med varianter av tomater og urter. Det har vært utført en rekke tester i samarbeid med storkjøkkensektoren og aktører i forskerprosjektet BioFresh, https://nofima.no/prosjekt/biofresh/. I arbeidet med fisk har jeg i ulike prosjekter arbeidet med tilsetting av ekstra proteiner til fiskeprodukter, noe som industrien og markedet i økende grad har vært opptatt av. Bærekraft og utnyttelse av restråstoff fra fisk er sentralt. Slike fiskeproteiner er testet ut og tilsatt ulike fiskeprodukter og presentert eksempelvis på https://wefta2019.com/. Jeg har også arbeidet med fiskepålegg https://forskning.no/blogg/fra-fjord-til-bord/har-du-fisk-i-matpakken.
Jeg har tidligere arrangert en rekke nettverk og fagdager for industri og storkjøkkensektoren om innovasjon, næringsmiddelteknologier og mat & helse. Før arbeidet jeg ca. 10 år med HACCP og kvalitetsstyringssystemer. Tidligere arbeidserfaring har jeg fra Prior Østfold (ledelse foredling, PU, kvalitet), 5 år og hos TINE FoU (PU), 1 år. Jeg har også hatt styreverv i TKVDN (15 år) og hos Norconserv (2 år). Jeg har mastergrad fra Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Ås 1985 med hovedoppgave på Kalkunpålegg.