Jeg jobber som rådgiver i divisjon Mat på avdelingen Trygg og Holdbar Mat. Halvparten av tiden bruker jeg som Sekretariatsleder for Emballasjekonvensjonen (EK), som er en medlemsorganisasjon for produsenter, distributører og leverandører av emballasje til mat. Jeg hjelper medlemmene med å sjekke at alt av lovverk er oppfylt ved å gå gjennom nødvendig dokumentasjon. Emballasjekonvensjonen utsteder EK-sertifikatet som et kvalitetsstempel på at alt er sjekket og at all nødvendig dokumentasjon er på plass.
Resten av tiden bruker jeg på lab, hvor jeg utfører migrasjonsanalyser og GC-MS-analyser.
Jeg har min utdanning fra Universitetet i Oslo, hvor jeg først tok en Bachelorgrad i Kjemi og Biokjemi, med fordypningsemner i spektroskopi, organisk og analytisk kjemi. Videre tok jeg en Mastergrad i Syntetisk Organisk kjemi, hvor jeg jobbet med å videreutvikle og optimalisere en ny synteserute for å lage β-laktamer.

+47 930 55 783

+47 64 97 01 09

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin