Jeg jobber som Senior forretningsutvikler i Nofima. Vi jobber med avtalehåndtering, IPR rettigheter og kommersialisering. Vi er også rådgivere ved samhandling og prosjektutvikling med næringspartnere og utfører direkte oppdrag ved behov.

Jeg har lang erfaring innen prosjektledelse og prosjektkoordinering og har i den forbindelse jobbet med både nasjonale og internasjonale industripartnere. Jeg har tidligere jobbet både innen offentlig forvaltning og fiskehelsetilsyn rettet mot akvakulturindustrien. Har erfaring med administrativt arbeid og styrearbeid.

Jeg er utdannet Fiskehelsebiolog (MSc Akvamedisin) fra Fiskerihøgskolen i Tromsø. Jeg har tilleggsutdanning innen næringsmiddelteknikk. Jeg har jobbet i Nofima siden 2004.

+47 924 61 122

+47 77 62 90 75

E-post

Tromsø

Forretningsutvikling