Gå til hovedinnhold

Jeg jobber som forsker på avdelingen for Markedsforskning. Jeg er en kvalitativ dataanalytiker med doktorgrad i anvendt lingvistikk fra Göteborgs universitet. Jeg har kunnskap om å bygge små korpusdatabaser og bruke korpuslingvistikkmetoder for å kvantifisere kvalitative datafunn. Jeg har jobbet i flere EU-finansierte prosjekter, inkludert “EU-China-Safe”, med sikte på å bygge kjernekomponenter for et felles EU-Kina-mattrygghetssystem. Fra 2015 til 2018 arbeidet jeg hos Riksbankens Jubileumsfond tilknyttet ABB Corporate Research, og ledet et prosjekt om innovasjonsprosesser. Jeg har en dobbel master i informasjonsstudier (NTU, Singapore) og engelsk språk (NUS, Singapore). Forskningsarbeidet mitt finnes i flere akademiske tidsskrifter, inkludert Journal of Intercultural Communication Research, International Journal of Cross Cultural Management og European Review of Service Economics and Management.
ResearcherID: P-4552-2016
URL: http://www.researcherid.com/rid/P-4552-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6713-5100
Scopus Author ID: 55319861700
CV: http://www.cherylmariecordeiro.com/?page_id=5