Hovedmålet med doktorgradsprosjektet mitt med tittelen «Online FTIR-analyse for måling av matkvalitet» er å utvikle og bruke et bærbart tørrfilm-FTIR-system for industriell matkvalitetsanalyse og prosessovervåking.

FTIR (Fourier-transformert infrarød spektroskopi) er en teknikk som baserer seg på vibrasjonene i atomene i et molekyl, i spektralområdet 4000-400 cm-1 som muliggjør detaljert kjemisk analyse av næringsmidler og andre matriser, og brukes i utstrakt grad i næringsmiddelindustrien som en laboratorieteknikk med stor kapasitet.

Prosjektet har to hovedoppgaver: Utviklingen av et billig og bærbart tørrfilm-FTIR-system samt utvikling av nye FTIR-bruksområder, med hovedvekt på analyse av proteinkvalitet.
Et av hovedmålene for analysen i prosjektet er kvaliteten på proteiningredienser som er fremskaffet ved enzymatisk proteinhydrolyse av biprodukter fra fjærfe og laks. Jeg studerer også bruken av FTIR for å avdekke lagringsinduserte endringer i melk, ettersom mikroorganismer kan frigjøre proteaser som bryter ned visse melkeproteiner og reduserer den generelle kvaliteten og holdbarheten.

Jeg har bakgrunn fra klinisk farmasi, kvalitetskontroll av legemidler og naturprodukter samt analytisk kjemi.

+47 925 18 330

+47 64 97 01 55

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin