Gå til hovedinnhold

Jeg har universitetsutdannelse innen Plantevitenskap, studieretning Jordbrukets Planteproduksjon fra NLH 1983. Jeg gjennomførte graden Doctor Scientiarum ved NLH 1989, med doktoravhandling på sammensetning av glutenproteiner i hvete og bakekvalitet. Etter dette har jeg jobbet med hveteforedling, med undervisning innen korn og andre frøvekster ved UMB, samt med forskning innen korn og kornkvalitet ved UMB og Nofima. Min spisskompetanse er innen glutenproteiner i hvete, og betydning for bakekvaliteten. Jeg har også forsket på kvalitetsegenskaper knyttet til stivelse og fiber i bygg til mat og fôr, betydning av genetiske variasjoner og variasjoner i dyrkingsmiljø.