Gå til hovedinnhold

Jeg er ansatt som forsker i Nofima og tilhører gruppen Fiskehelse. Mine arbeidsområder er hovedsakelig innenfor slimhinne-helse (gjeller, hud, tarm og nesegrop), hjertehelse og histopatologi. Min spesialitet er morfologiske teknikker (elektronmikroskopi og histologi med ulike fargingsteknikker slik som spesialfarginger, immunohistokjemi, fluorescens og in situ hybridiseringsteknikker). Et viktig satsningsområde vil være maskinlæring knyttet opp mot disse teknikkene, noe om vil gjøre oss i stand til å hente ut mer informasjon fra hvert enkelt bilde. Sammen med mine flotte kolleger med inngående kunnskap om metoder som in vitro modeller, funksjonell molekylærbiologi og produksjonsbiologi generelt utgjør vi et team med bred kompetanse både innen grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å finne nye metoder for å forebygge sykdom og bedre fiskens helse, velferd og prestasjon. Jeg har bakgrunn som veterinær og har en PhD på gjelleanatomi og -immunologi fra NMBU Veterinærhøgskolen.