Vi i Nofima vil gjerne dele vår kunnskap. Vi holder foredrag, kurs, workshops og seminarer for bedrifter og organisasjoner.
Nofima har fokus på kvalitet i all matproduksjon, og holder foredrag, kurs og seminarer for bedrifter og organisasjoner. Her blir kjøttprodusenter kurset av vår pølsemaker Tom Chr. Johannessen. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Aktiviteter

Vi i Nofima vil gjerne dele vår kunnskap. Hvert år arrangerer vi en rekke fagdager, kurs og seminarer hvor matprodusenter og andre får lære av våre eksperter. Ønsker du kurs på ditt fagfelt? Ta kontakt med oss.

 

Hvordan legge til rette for en sunn alderdom?

2. februar 2017

Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås

Deltakeravgift: For deltakere i Nasjonal Teknologiplattform, NTP: kr 0,- pr. deltaker inntil 2 pr bedrift. Hvis flere ønsker å delta i bedriften, betales det kr 750,- pr deltaker. Medlemmer i NHO Mat og Drikke kr 1.200,- pr deltaker For andre deltakere: kr 1.500,- pr deltaker

Kurs i pakking av kjøt

Kurs

14. februar 2017 – 15. februar 2017

Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås

Pris pr. deltakar 2600 kr, inkl. kursmateriell og lunsj begge dagane

MatSmiå 2017

Kurs, Nettverk

8. mars 2017 – 9. mars 2017

Karmsund vgs., Salhusveien 68, 5529 Haugesund.

Pris for inspirasjonssamling og kurs inklusiv lunsj er kr 2050,-. Pris for inspirasjonssamling og lunsj kr 1050,-. Middag på Solbakken gård kr 500,-

Hygienekurs for offshore-ansatte

Kurs

14. mars 2017 – 16. mars 2017

Måltidets Hus, Stavanger

7700,- per person. Prisen inkluderer kursmateriell og lunsj alle dagene.

Mattrygghet og HACCP

Kurs

16. mars 2017

Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås

950,- inkl. lunsj og kursmateriell

Diplombaker – veien til kunnskap og faglig tyngde

Kurs

25. april 2017 – 25. april 2018

Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås

kr 18.000,-

 

Program og nettverk for bedrifter

Nofima har operativt ansvar for flere ulike offentlige programmer. Målene med dem er å bidra til verdiskapning i matindustrien ved bruk av forskjellige virkemidler og finansieringsordninger.

Kompetansenettverket for lokalmat

Små matbedrifter med inntil 10 ansatte kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping.

Les mer »

 

Norsk Smaksskule

Et opplæringsprogram initiert av Arne Brimi, for matlærere i barnehage og skole.

Les mer »

 

Økologiprogrammet

15 % av all matproduksjon og forbruk skal være økologisk innen 2020.

Dette kan du få hjelp til som økologisk matprodusent »