Workshop

Workshop: Smarte sensor- og optimeringssystemer for fremtidens bioraffinerier

 Råvare og prosess  

Nofima inviterer til en åpen workshop for å diskutere status og nye muligheter. Workshopen vil inneholde presentasjoner fra både forskningsmiljøer og industribedrifter.

Dato: 14. november 2019
Sted: Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås
Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth
Påmelding

Meld deg på her

I overgangen fra en oljebasert økonomi til en sirkulær økonomi har bioraffineriene en viktig rolle. Enzymer og mikroorganismer benyttes i økende grad industrielt for bedre utnyttelse av råstoffer og restråstoffer.

En felles utfordring for denne type prosesser er at stor råvarevariasjon kan gi ustabil produktkvalitet. Det finnes få analytiske løsninger for å følge prosessene og produktene slik at man aktivt kan styre mot stabil sluttkvalitet. Det pågår derfor forskning og utvikling av teknologi som kan hjelpe denne industrien til å utnytte biomassen best mulig. Det langsiktige målet er å utvikle integrerte systemer for automatisk prosesskontroll eller beslutningsstøtte. Slike systemer vil kunne bidra til riktig og stabil produktkvalitet til tross for varierende råvarekvalitet.

Workshopen blir arrangert i regi av prosjektene «Notably» og «SmartBio», finansiert gjennom Norges Forskningsråd.

Registeringen starter kl. 9.30 og oppsummeres kl. 15.30

Meld deg på via lenken til høyre. Deltakelse er gratis.

Presentasjoner

Kjartan Sandnes, CSO, Biomega Group
“Processing of animal and marine by-products: status and challenges”

Jon Vestengen, Factory Manager, Pelagia
“NIR spectroscopy for monitoring and control towards market claims: own experiences”

Catia Saldanha do Carmo, post doc, Nofima
“Clean technologies for plant raw materials processing: from seeds to food products”

Simon Emil Lausen, Business Development Manager, TailorZyme
“Increasing the value of industrial protein rich side streams”

Volha Shapaval, Associate Professor, NMBU (Realtek)
“Understanding fermentation reactions using FTIR spectroscopy”

Franz van der Berg, Associate Professor, UCPH FOOD
“Don’t panic … everything is under control! Latest activities in process measurement, monitoring, control and optimization from KU.FOOD, Denmark”

Anna Nordborg, Research scientist, Sintef Industry
“Mass spectrometry in process development”

Bjørge Westereng, Associate Professor, NMBU (KBM)
«Acetic acid – not only providing sour taste»

Nils Kristian Afseth, Senior scientist, Nofima
“Analytical approaches for control and optimization in enzymatic protein hydrolysis”

Les mer om:

Relatert innhold