Webinar

Seminarrunde – InnoFood, FoodMicroPack, SunnMat og FoodSMaCK

 Mat og helse    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

De fire strategiske programmene finansiert av Fondet for Forskningsavgift på Landbruksprodukter (FFL) vil presentere næringsnyttige forskningsresultater fra de siste fire årene.

Dato: 4. mars 2021
Sted: Webinar
Pris: Gratis deltakelse
Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Le Divenah
Solveig Le Divenah

Adm. koordinator
Tlf.: +47 977 79 796
solveig.le.divenah@nofima.no

I mars gjennomfører vi en seminarrunde, med presentasjon av ett program per uke, enten som et frokost- eller etterlunsj-seminar.

Om InnoFood – bærekraftig vekst gjennom økt innovasjonsevne

I forskningsprogrammet bygger vi kunnskapsplattform og nettverk rundt bruk av design dreven innovasjon og økt forbrukerinvolvering (co-creation) i matnæringene. Denne kompetansen tilfører viktige verktøy og tenkemåter til både forsknings og industriprosjekter.

I seminaret deler vi næringsnyttige forskningsresultater rundt bruk av design thinking i forskningsprosjekter, entreprenøriell innovasjon, åpen innovasjon i norsk matnæring, novel food m.m.

Om FoodMicroPack – ny kunnskap for bærekraftig emballering, trygg og holdbar mat

Vår kunnskap om bakterier i produksjonsmiljøet og metoder for å kontrollere vekst og overlevelse av mikroorganismer i mat, bidrar til økt holdbarhet og redusert matsvinn. Nye metoder gir oss økt kunnskap om smitte og kontroll med Listeria monocytogenes og bidrar til tryggere mat.

Emballering av mat er viktig for å bevare kvaliteten på produktet. Vi har forsket på bærekraftige emballeringsløsninger.

Om SunnMat – norske råvarers helsefortrinn og kvalitet

I SunnMat har vi bidratt med kunnskap om hvordan vi får produsert sunn, bærekraftig og trygg mat med høy kvalitet i en bærekraftig norsk matindustri. Vi har forsket på hvordan vi kan få maksimal utnyttelse av både tradisjonelle, men også nye råvarer. Vi har sett på mulighetene til å øke utnyttelsen av tidligere animalske og plantebaserte restavfall fra industrien.

Forskningen omfatter også økt kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til best mulig råstoff og produktkvalitet etter høsting, under lagring og prosessering, og til sist, hvordan maten påvirker vår helse.

Om FoodSMaCK – kombinerer smart prosessanalyse med forbrukerkunnskap

I dette programmet bygger vi ny forskningsbasert kunnskap om hvordan sensoriske egenskaper i sunn mat kan opprettholdes og/eller forbedres. Denne kunnskapen sikrer høy forbrukeraksept og sunne matvalg.

Utviklingen av ny sensorteknologi, målemetoder og dataanalyser gir enda bedre muligheter for å overvåke, kontrollere og forstå industriell matprosessering og biokjemiske prosesser.

Relatert innhold

  • Prosjekter