Nasjonal Teknologiplattform (NTP), NHO Mat og Drikke, og Nofima inviterer til fagdag den 14. mai 2020 på Nofima Ås. Foto/cc: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Persontilpasset mat = sunt for meg? Utsettes til 18. november

NTPs temadag innen mat og helse retter i år oppmerksomheten mot tema persontilpasset mat. Nasjonal Teknologiplattform (NTP), NHO Mat og Drikke, og Nofima inviterer til fagdagen som også er en møteplass for bedrifter, myndigheter, forskningsmiljøer, forbrukere og andre fagmiljøer.

Dato: 18. november 2020
Sted: Nofima. Osloveien 1, Ås
Pris: NTP medlemmer: 500,- kr pr person, NHO Mat og Drikke medlemmer: 1500,- kr pr. person, øvrige: 1900,- kr pr person
Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini
Ida Synnøve Bårvåg Grini

Seniorrådgiver
Tlf.: +47 900 98 475
ida.grini@nofima.no

Er persontilpasset mat fremtiden, og trenger vi ulik mat tilpasset vår genprofil? Går veien fra generelle råd til personlige kostråd, og hvem skal bestemme hva vi skal spise?

Hvordan skal vi gi personlige råd om kosthold under rammene for påstandsregelverket uten å villede? Hvordan skal matvareindustrien, forskning og myndigheter møte disse utfordringene?

For å kunne besvare disse spørsmålene har vi invitert både nasjonale og internasjonale eksperter på området.  Michael Muller ansatt ved Norwich Medical School og Nard Clabbers ansatt ved TNO i Nederland er blant noen av de som vil presentere sin forskning på området persontilpasset mat.

Er dette spørsmål du også stiller deg? I så fall er vil dette seminaret gi deg gode svar. Påmelding vil være tilgjengelig i løpet av august.

Relatert innhold