Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender.
Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender. Med riktig mat kan hjelpebehovet bli mindre og på sikt vil dette kunne gi økonomisk gevinst. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima
Nettverk

Persontilpasset mat og måltider

Matvarer som er tilpasset forskjellige behov folk har gjennom livet, eller i spesielle situasjoner, er mangelvare i dagens matmarkeder. Å utvikle flere slike produkter er nødvendig med tanke på både helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi.

Dato:7. mai 2019
Sted:Måltidets Hus i Stavanger
Pris:Gratis (påmeldte som ikke kommer, vil bli fakturert NOK 1000,- til dekning av utgifter)
Kontaktperson
Portrettbilde av Helge Bergslien
Helge Bergslien

Spesialrådgiver
Tlf.: +47 450 15 280
helge.bergslien@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Påmelding

Klikk for gratis påmelding

Påmeldingfrist er 10. april.

Dette møtet er aktuelt for til næringsaktører, forskere og offentlige organisasjoner som har et forhold til mat og måltider.

Hva vi spiser og hvordan vi spiser kan være et resultat av flere forhold, slik som kultur, tradisjon, etnisitet, religion og ikke minst hva som er tilgjengelig der vi er. I tillegg påvirkes våre mat- og spisevaner av den kunnskap vi tilegner oss gjennom media.

Trender i retning av vegetarkost og mat fri for allergener er kanskje nettopp et resultat av et fokus på sunn mat for å oppnå bedre helse.

Kunnskapen hos forbrukeren om sammenhengen mellom mat og helse er styrket, ikke minst gjennom informasjon fra offentlige myndigheter. Næringsmiddelindustrien motiveres av forbrukerens kunnskapsbehov og må styrke egen kompetanse innen mat, helse og kosthold for å kunne tilby forbrukerne det forbrukerne etterspør.

I Nofima bruker vi begrepet persontilpasset mat og måltider når vi snakker om kunnskap om mat og måltid som er tilpasset grupper, og ikke om tilpassing for individet. En bærekraftig produksjon av persontilpasset mat må baseres på produkter tilpasset grupper av mennesker. Kunnskap og tilgang på nye produkter vil gjøre det mulig for den enkelte å sette sammen et kosthold som er individuelt tilpasset.

Nofima will arrange an exclusive meeting in Stavanger May 7th 2019 with invited Key-note speakers and participants. The topic for this meeting will be Personalized food- and meal solutions. The meeting will be organised in sessions covering consumer insight, perception, end-user needs, food processing and food raw material. There will be a special focus on proteins as nutrient throughout the program.

Formålet med møtet er å kartlegge og identifisere nødvendig kunnskap til å utvikle persontilpasset mat og måltider i industriell skala. Møtet vil foregå på engelsk, fordi det er fremmedspråklige deltakere. Programmet for dagen presenteres derfor på engelsk:

Meeting program:

10:00:

Welcome: Helge Bergslien, Nofima

Personalized food and meal solutions – an introduction: Øydis Ueland, Nofima

Session 1:

Protein; sources, digestion and nutritional value
Chair: Diana Lindberg, Nofima


Key Note Speaker:
Protein digestion, utilization and requirement- a human perspective
Bjørn Skålhegg, University of Oslo · Department of Nutrition

Studies in in vitro digestion of proteins
Anne Rieder, Nofima

Vegetable proteins for future consumption.
Anne Kjersti Uhlen, NMBU

Discussion

11.45 – 12.45 Lunch

Session 2:
Food Processing.
Chair: Jan Thomas Rosnes, Nofima

Proteins, Processing & Nutritional Relevance: focus on gastro-intestinal events
Harry Wichers Prof.dr. HJ, Wageningen

Protein enrichment of fish products, effects on sensory and functional qualities
Jan Thomas Rosnes/Aase Vorre Skuland, Nofima.

Discussion

Coffee Break

Session 3:
Perception and end-user
Chair: Paula Varela, Nofima

It tasted better before
Karin Wendin, Professor, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden and University of Copenhagen, Denmark ·

Tailoring foods for special groups: a consumer perception perspective
Paula Varela, Nofima

Vad är det friska kontra det syka åldrandet
Börje Bjelke, Prof., M.D., Ph.D, OUS, Ahus

Discussion

15.30:

Industrial cases
Chair: Helge Bergslien, Nofima

Forbrukerinnsikt
Cecilie Natascha Henriksen, TINE

Case E+
Marianne Hope Abel, TINE

Case Erteproteiner
Thomas K. Eskildsen, AM Nutrition

16.15

Discussion

16.45

 

Praktisk informasjon

Måltidets Hus i Stavanger ligger like ved campus for Universitetet i Stavanger – omlag 20 minutter fra Stavanger lufthavn Sola, og rundt 20 minutter fra Stavanger sentrum med drosje.

Addresse: Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger, Norway

Overnatting:

Overnatting må ordnes av den enkelte. De to nærmeste hotellene er:

Hotel Ydalir (Campus hotell for  Universitetet i Stavanger) ligger i gangavstand fra Måltidets Hus (http://ydalir.no/ ).

Energy Hotel Stavanger, ligger en ti minutters drosjetur fra  Måltidets Hus (https://clarion-energy-stavanger.h-rez.com/ )

Relatert innhold