Kurset passer for økologiske kjøttprodusenter som driver med nedskjæring, eller er interessert i nedskjæring av storfe og gris. Samt andre lokalmatprodusenter.
Kurs

Økologiske kjøttvarer – Nedskjæring og pølsekurs med fokus på gris

 Råvare og prosess  

Deltagerne skal gjennom teori og praksis tilegne seg kunnskap om nedskjæring av gris og lam, samt å kunne videreforedle råstoffene videre til produkter som ulike pølser og karbonader.

Dato:11. september 2018 – 12. september 2018
Sted:Nofima, Osloveien 1, Ås
Pris:Kr 1.500,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Le Divenah
Solveig Le Divenah

Adm. koordinator
Tlf.: +47 977 79 796
solveig.le.divenah@nofima.no

Kurset varer fra 09.00 til 16.00 på dag 1, og fra 09.00 til 13.00 på dag 2.

Mål

Målet med kurset er at deltakerne skal lære å skjære ned gris og lam.

  • Deltagerne skal lære teori og praktisk farse-/pølseproduksjon.
  • Deltagerne skal lære å lage pølser med rød farge uten bruk av nitritt.
  • Deltagerne skal lære om kjøttråvaren og om hjelpe- og tilsetningsstoffer i pølseproduksjon.
  • Deltagerne skal lære å lage sine egne resepter.

Målgruppe

Kjøttprodusenter og kjøttforedlingsbedrifter som driver økologisk eller kunne tenke seg å starte med økologisk produksjon.

Kursinnhold

  • Læren om kjøttråvaren
  • Hjelpe- og tilsetningsstoffer
  • Produksjonsmetodikk pølser
  • Reseptberegning

Deltakeravgift

Pris per person kr 1.500,- (inkl lunsj/kaffe/te og annet kursmateriell)

Kursansvarlig

Tom Chr. Johannessen, Nofima
Tlf: 901 58 783
E-post: tom.chr.johannessen@nofima.no

Lene Øverby, Nofima
Tlf: 64 97 02 48 / 976 34 246
E-post: lene.overby@nofima.no

Påmelding

Påmelding innen 5. september via deltager.no.

Spørsmål om påmelding kan rettes til Solveig Le Divenah
Tlf: 64 97 04 81
E-post: solveig.le.divenah@nofima.no

Relatert innhold

  • Filer og lenker

Lenker: