Nofimas fagfolk i gang med en hydrolysekjøring av skjærebein fra kylling. Fra venstre Sileshi Gizachew Wubshet, Nils Kristian Afseth, Diana Lindberg og Ulrike Böcker.
Nofimas fagfolk i gang med en hydrolysekjøring av skjærebein fra kylling. Fra venstre Sileshi Gizachew Wubshet, Nils Kristian Afseth, Diana Lindberg og Ulrike Böcker.
Fagdag

Nye muligheter i bioøkonomien: utnyttelse av jordbruksrelatert restråstoff

 Råvare og prosess  

Under dette temaet arrangeres det to temadager på rad: "From Food to Food" og "Sidestrømmer fra matproduksjon i jordbruket". Formålet med «From food to food» er å vise det mangfoldet av muligheter som ligger i utnyttelse av jordbruksrelatert restråstoff gjennom norske og internasjonale eksempler fra forskningsfronten. Fokuset for dagen vil ligge på utnyttelse av restråstoff fra matproduksjon til humant bruk, men marked og konsumspørsmål samt andre markeder og anvendelser blir også berørt.

Dato: 14. november 2016 – 15. november 2016
Sted: Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås
Kontaktperson
Portrettbilde av Diana Lindberg
Diana Lindberg

Forsker
Tlf.: +47 913 00 486
diana.lindberg@nofima.no

Bioøkonomi er av Innovasjon Norge utpekt som et av seks mulighetsområder for norsk næringsliv.

14. og 15. november setter vi fokus på sidestrømmene fra matproduksjonen i jordbruket. Innovasjon Norge, Nofima AS og Norsk Landbrukssamvirke samarbeider om arrangementene.

From Food to Food

Mandag 14. november, kl. 10.00 – 16.00
Sted: Nofima AS. Osloveien 1, Ås

Ansvarlig: Nofima AS

Som en innledning til GoBio arrangerer Nofima AS temadagen «From food to food». Formålet med temadagen er å vise det mangfoldet av muligheter som ligger i utnyttelse av jordbruksrelatert restråstoff gjennom norske og internasjonale eksempler fra forskningsfronten. Fokuset for dagen vil ligge på utnyttelse av restråstoff fra matproduksjon til humant bruk, men marked og konsumspørsmål samt andre markeder og anvendelser blir også berørt.

Tentativt program:

Program: From Food to Food

Sustainable valorisation of agri-food rest raw materials.

10.00 Welcome. Camilla Røsjø, director division Mat Nofima
10.15 Reuse residues: Adding value to the food supply chains by Nicoletta Ravasio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
10.55 Title: To be announced, Ana Carvajal, SINTEF fisheries and aquaculture, Norway
11.15 Valorisation of plant-based agri-food rest raw materials by Charis Galanakis – Galanakis Laboratories, Technical University of Crete, Greece.
11.55 Lunch
13.00 Title: To be announced, Heleen van der Bosch, Wageningen UR, Netherland
13.40 Raw material effects   and novel control- and optimisation strategies in agri-food valorization by Nils Kristian Afseth, Nofima, Norway
14.00 Biotechnological transformation of non-food biomasses and agri-food rest raw materials into novel high-quality feed ingredients by Liv Torunn Mydland, NMBU, Norway
14.20 Coffee
14.50 Consumer’s perception of health and sustainability. Acceptance of the use of rest raw materials in foods by Jessica Aschemann-Witzel, Aarhus university, Denmark
15.30 From Waste to Value by Anne-Grethe Johansen, TINE/NMBU, Norway
15.50 The potential and future for valorisation of agri-food in Norway by Andreas Brekke, Østfoldforskning, Norway

After program end: Mingling opportunity with snacks and drinks.

Merverdi fra sidestrømmer i jordbruket

Tirsdag 15. november, kl. 9.00 – 13.00
Sted: Nofima AS. Osloveien 1, Ås

Ansvarlig: Innovasjon Norge

I GoBio serien fokuserer Innovasjon Norge denne gang på bruk av restråstoff fra jordbruket. GoBio skal være en inspirasjonskilde og en innovasjonsarena der muligheter, markedsbehov, kompetanse og nye løsninger møtes. Det blir foredrag om mulighetsbilde og de store trendene samt en presentasjon av kartlegging av restråstoff fra matproduksjon i jordbruket. Vi vil koble bedrifter med aktører som kan ha løsninger. Det blir mulighet for en-til-en møter.

Tentativt program

Merverdi fra sidestrømmer i jordbruket.

09.00 Kaffe og registrering
09.30 Velkommen, om Go Bio, Ann-Mari Skinne, Innovasjon Norge
Mulighetsbilde og de store trendene
09.45 To be announced
10.15 Spørsmål og diskusjon
Innspill fra våre samarbeidspartnere
10.25 Kartlegging av restråstoff fra jordbruket, Diana Lindberg, Nofima
10.35 Bærekraftig matproduksjon er sirkulær, Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
10.45 Kaffepause
11.00 Hvordan utforske forretningsmulighetene? Victoria Utheim, Innovasjon Norge
11.15 Har behov – ser etter løsning (bedriftscase to be announced)
11.40 Har løsning – ser etter behov (bedriftscase to be announced)
12.00 Minglelunsj
13.00 Mulighet for en-til-en møter

Se nettsiden til Innovasjon Norge for påmelding og oppdatert program.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker