Seminar

Mucosal Health in Aquaculture 2019

 Fiskehelse  

Vi inviterer til det første internasjonale symposiet "Mucosal Health in Aquaculture" (MHA2019), som vil finne sted i Oslo 11.-13. september 2019. MHA2019 blir den første av sitt slag og tar sikte på å initiere et globalt nettverk som kan fremme forskning på mukosal helse (i hovedsak skinn-, tarm-, og gjellehelse) i akvakultur.

Dato: 11. september 2019 – 13. september 2019
Sted: Oslo
Pris: 5000 kr
Kontaktperson
Portrettbilde av Carlo C. Lazado
Carlo C. Lazado

Forsker
Tlf.: +47 930 27 905
carlo.lazado@nofima.no

Symposiet vil være en plattform for å presentere og diskutere state-of-the-art innen forskning på mukosal helse innenfor flere akvatiske arter. Mukosal helse blir et mer og mer aktuelt tema i oppdrett, og symposiet passer for både forskere, veterinærer, fiskehelsebiologer og folk i akvakulturbransjen som jobber med fisk, utvikling av utstyr og produksjonssystemer.

De vitenskapelige sesjonene er som følger:

  • Mucosal structures and functions
  • Mucosal health and nutrition
  • Mucosal microbiome
  • Mucosal health and the changing environment

Besøk symposiets offisielle nettside for oppdatert informasjon https://mucohealthaqua.com/.

Frist for å levere inn abstracts er 1. juni 2019.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker