Hva må til for å få en sirkulær økonomi for plastemballasje? Det blir tema for debatt på fagdagen.
Fagdag

Morgendagens plastløsninger for mat

 Trygg og holdbar mat  

Hva er mulighetsrommet for fremtidens matemballasje? Under denne fagdagen ønsker vi å se på plast i verdikjedeperspektiv. Målet er å bygge kompetanse og forståelse for hvilke valgmuligheter som finnes nå og hvordan bør vi tenke langsiktig.

Dato: 7. februar 2018
Sted: Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås
Pris: kr 600,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Thøring
Stine Thøring

Adm. koordinator
Tlf.: +47 932 06 474
stine.thoring@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

EU-koordinator/senior prosjektleder
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Påmelding

Meld deg på her

Dagen er delt i tre seksjoner.
Seksjon 1 tar for seg plastemballasje i den sirkulære økonomien. Her presenteres livsløpsanalyser (LCA) av mat og emballasje, moderne sorteringssystemer og returordninger. Seksjonen avsluttes med en paneldebatt om hva som skal til for å  få til en sirkulær økonomi.

Under seksjon 2 vil ulike typer plastmaterialer presenteres, og hvorfor disse egner seg til ulike typer mat. I tillegg gis en gjennomgang av regelverk, avfallsdirektiv og informasjon om nye avgifter.

Seksjon 3 tar utgangspunkt i forbrukerne. Hva slags emballasje ønsker de seg, og hva skal til for at den blir enklere å gjenvinne? Hvilken trender ser vi i utlandet og kan kunstig intelligens brukes for å forstå forbrukerne bedre? Dagen avsluttes med en paneldebatt om hva som må gjøres og hva slags samarbeid som kreves.

Programmet starter kl. 10.00 og avsluttes ca kl. 15.30. Det blir kaffe og registrering fra kl. 9.30.

Påmeldingslenken til høyre på siden. Påmeldingsfrist: 26.01.2018 kl. 15:00

Les mer om:

Relatert innhold