Spekepølseproduksjon i gang i Patogen prosesshall. Pølsene inneholder e.coli og forskerne skal undersøke hva som må til å bli kvitt den farlige bakterien. Foto: Kjell J. Merok/Nofima
Fagdag

Mattrygghetsdagen

 Trygg og holdbar mat  

I Norge tar forbrukerne det som en selvfølge at maten de spiser er trygg – i alle fall den maten som er produsert i Norge. Dette er en viktig konkurransefordel for den norske maten, og et sentralt matforskningsfelt.

Dato:21. november 2018
Sted:Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås
Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf.: +47 64 97 02 13
askild.holck@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Helga Næs
Helga Næs

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 673
helga.naes@nofima.no

På Mattrygghetsdagen presenterer vi sentrale forskningsresultater innen mattrygghet – og hvordan du kan nyttiggjøre deg disse. Meld deg på via påmeldingslenken til høyre på siden. Påmeldingsfrist er 14. november.

Det pågår atskillige forskningsprosjekter som fokuserer på mattrygghet, og det er den praktiske nytteverdien av disse vi ønsker å dele på denne fagdagen.

Vi presenterer resultatene fra forskningen utført i prosjektet Patogener i matkjeden om eliminering av livsfarlige bakterier som Listeria og E. coli i matproduksjon, samt resultater fra andre relevante prosjekt. Vi får også høre om bedriftenes arbeid med mattrygghet og nye trender innen mattrygghet. Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Nofima, Veterinærisntituttet og NIBIO.

Program

9.00 – 9.30 Kaffe og registrering

Velkommen ved forskningssjef Helga Næs, Nofima

Norsk mattrygghet i et internasjonalt perspektiv ved divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima

Mattrygghet som konkurransefortrinn ved Statssekretær Hanne Maren Bjåfjelldal, Landbruks- og matdepartementet.

10.20 – 10.35 Pause

Patfoodchain-prosjektet

 • Patfoodchain prosjektet og hemming av patogene mikroorganismer ved seniorforsker Askild Holck, Nofima
 • Listeria og lys ved stipendiat Kristin Sæbø Pettersen, Veterinærinstituttet
 • STEC fra jord til bord – fra bakteriofag til bakterie ved seniorforsker Gro S. Johannessen, Veterinærinstituttet
 • Hva slags mikroorganismer finnes på matplanter? ved seniorforsker Erik Lysøe, NIBIO
 • Social science and food safety governance: risk-analysis and decision-making frameworks ved forsker Lampros Lamprinakis, NIBIO

11.40 – 12.40 Lunsj

Bedriftenes arbeid med mattrygghet

 • VKMs risikovurderinger bidrar til å trygge maten – Ser vi hvilke utfordringer som kommer? ved fagdirektør Elin Thingnæs Lid, VKM
 • Mattrygghetsarbeid på vegne av bransjen – hvordan bidrar NHO Mat og Drikke? ved fagsjef Anna Marie Karlsen, NHO Mat og drikke
 • Hvordan jobber Nortura for å sikre at ingen skal bli syke av å spise produktene våre? ved Beate Folgerø, Nortura.
 • BAMAs arbeid innen trygg mat ved kvalitetsdirektør Anne Person, BAMA

13.40 – 13.55 Pause

Smakebiter av forskning og teknologi for fremtiden

 • EU prosjektet Safeconsume – Strategier for å redusere matbåren sykdom i hjemmet ved seniorforsker Solveig Langsrud, Nofima
 • CRISPR-teknologi og mattrygghet ved seniorforsker May Bente Brurberg, NIBIO
 • Bruk av sekvensering i et mattrygghetsperspektiv ved seniorforsker Gro S. Johannessen, Veterinærinstituttet
 • Fusarium og mykotoksiner i norsk korn ved Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

15.00 Avslutning

 

Relatert innhold