På Mattrygghetsdagen får du blant annet høre Nofima-forsker Annette Fagerlund (bildet) fortelle om hvordan nye teknologier som helgenomsekvensering brukes til å spore opp Listeria. Foto: Nofima
Seminar

Mattrygghetsdagen 2020 – Digitalt seminar

 Trygg og holdbar mat  

På Mattrygghetsdagen løfter vi blikket og tar for oss både dagens og morgendagens store mattrygghetsutfordringer. Vi vil vise hvordan nye trender og teknologier, bakterier, virus og antibiotika kan påvirke mattryggheten.

Dato: 12. november 2020
Sted: Digitalt møte
Pris: Gratis deltakelse
Kontaktperson
Portrettbilde av Rita Distad
Rita Distad

Adm. koordinator
Tlf.:
rita.distad@nofima.no

Påmelding

Meld deg på her

Vi vil presentere det nyeste fra forskningen, og eksempler på hvordan forskningsresultater tas i bruk og skaper muligheter for næringslivet.  

Slik situasjonen er i dag vil denne utgaven av Mattrygghetsdagens foregå digitalt, på formiddagen.

Deltakelse er gratis, og påmeldingsfristen er 9. november. Når du har fylt ut påmeldingsskjema vil du motta en epost med deltakelseslenke den 10. november.

Program

Varighet: kl. 8.30 – 12.00

Velkommen ved Helga Næs, forskningssjef Trygg og holdbar mat 

Mattrygghet i dag og i morgen 

Hvordan ser verden ut, hvilke trusler og muligheter finnes i dag – og i morgen 
Hvordan dagens forskning også skal løse morgendagens utfordringer 
Cathrine Finne Kure, seniorforsker i Nofima, og leder for det strategiske programmet FoodMicro-Pack  

Fremtidens mat
Hvordan påvirkes mattryggheten av nye trender, nye teknologier og nye typer matvarer? 
Seniorforsker Askild Holck, Nofima og Siri B. Svinddal fra Mattilsynet. 

Ti minutters benstrek

Krevende utfordringer

Antibiotikaresistens i matkjeden
Selv om antibiotikabruken i Norge er blant de laveste i verden, kan det bli store utfordringer med resistente bakterier i matkjeden
Seniorforsker, fagansvarlig Antibiotikaresistens og Zoonoser, Anne Margrethe UrdahlVeterinærinstituttet 

Hvilken risiko utgjør virus for mattryggheten?
Både matbårne virus og nyere virus som korona står på agendaen. 
ved førsteamanuensis Mette MyrmelNMBU 

Fra forskning til bedriftsnytte 

Nye, effektive teknologier for desinfisering av rom 
Helromsdesinfisering med hydrogenperoksidtåke 
ved forsker Trond MøretrøNofima og daglig leder Bjørn PlatouDecon-X 

Nye metoder for sporing av av Listeria 
DNA kan kartlegges gjennom sekvensering av hele genom, såkalt helgenomsekvensering, og brukes til å spore opp Listeria.
Ved forsker Annette FagerlundNofima og mikrobiologi og mattrygghetsspesialist Heidi Camilla Sagen-OhrenAquatiq

Ti minutters benstrek 

Det nyeste fra forskningen – resultater fra store forskningsprosjekt 

Hvilke er de største mattrygghetsrisikoene forbrukere utsetter seg for?
I det europeiske prosjektet SafeConsume har forskere undersøkt hvordan forbrukere håndterer mat, hvilken risiko ulik adferd utløser og forskjeller innholdet av farlige bakterier i ulike europeiske land. Uten å røpe for mye kan vi slå fast at norske råvarer skårer høyt på trygghet. 
ved seniorforsker Solveig Langsrud og forsker Trond Møretrø Nofima 

Hvordan påvirker ulike prosesseringsmetoder mattryggheten?
I prosjektet iNOBox har forskere undersøkt hvilke prosesseringsmetoder som øker mattryggheten.
ved forsker Tone Mari RodeNofima 

Oppsummering

Les mer om:

Relatert innhold