På Mattrygghetsdagen får du blant annet høre Nofima-forsker Annette Fagerlund (bildet) fortelle om hvordan nye teknologier som helgenomsekvensering brukes til å spore opp Listeria. Foto: Nofima
Seminar

Mattrygghetsdagen 2020

 Trygg og holdbar mat  

På Mattrygghetsdagen løfter vi blikket og tar for oss både dagens og morgendagens store mattrygghetsutfordringer. Vi vil vise hvordan nye trender og teknologier, bakterier, virus og antibiotika kan påvirke mattryggheten.

Dato: 12. november 2020
Sted: Nofima. Osloveien 1, Ås
Pris: kr 600,- inkludert kaffe og lunsj
Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Thøring Juul-Dam
Stine Thøring Juul-Dam

Adm. koordinator
Tlf.: +47 932 06 474
stine.thoring@nofima.no

Påmelding

Meld deg på her

Vi vil presentere det nyeste fra forskningen, og eksempler på hvordan forskningsresultater tas i bruk og skaper muligheter for næringslivet.  

Vår ambisjon er at dagen blir et møtested for dere som jobber med mattrygghet i næringsmiddelindustrien. Slik situasjonen er i dag vil det være noe usikkerhet knyttet til om vi kan møtes fysisk. Vi håper selvfølgelig det, for dere som ikke kan ta turen til Ås vil vi også tilby seminaret digitalt. 

Påmelding til høyre på siden.

Tentativt program 

Kaffe fra kl. 8.30  

Oppstart kl. 9.00 

Velkommen ved Helga Næs, forskningssjef Trygg og holdbar mat 

Mattrygghet i dag og i morgen 

Hvordan ser verden ut, hvilke trusler og muligheter finnes i dag – og i morgen 
Hvordan dagens forskning også skal løse morgendagens utfordringer 
Cathrine Finne Kure, seniorforsker i Nofima, og leder for det strategiske programmet FoodMicro-Pack  

Fremtidens mat
Hvordan påvirkes mattryggheten av nye trender, nye teknologier og nye typer matvarer? 
Seniorforsker Askild Holck, Nofima og foredragsholder fra Mattilsynet. 

Pause 

Kl. 10.40  

Krevende utfordringer

Antibiotikaresistens i matkjeden
Selv om antibiotikabruken i Norge er blant de laveste i verden, kan det bli store utfordringer med resistente bakterier i matkjeden
Seniorforsker, fagansvarlig Antibiotikaresistens og Zoonoser, Anne Margrethe UrdahlVeterinærinstituttet 

Hvilken risiko utgjør virus for mattryggheten?
Både matbårne virus og nyere virus som korona står på agendaen. 
ved førsteamanuensis Mette MyrmelNMBU 

Lunsj  

Kl. 12.30 

Fra forskning til bedriftsnytte 

Nye, effektive teknologier for desinfisering av rom 
Helromsdesinfisering med hydrogenperoksidtåke 
ved forsker Trond MøretrøNofima og daglig leder Bjørn PlatouDecon-X 

Nye metoder for sporing av av Listeria 
DNA kan kartlegges gjennom sekvensering av hele genom, såkalt helgenomsekvensering, og brukes til å spore opp Listeria.
Ved forsker Annette FagerlundNofima og mikrobiologi og mattrygghetsspesialist Heidi Camilla Sagen-OhrenAquatiq

Pause  

14.10 

Det nyeste fra forskningen – resultater fra store forskningsprosjekt 

Hvilke er de største mattrygghetsrisikoene forbrukere utsetter seg for?
I det europeiske prosjektet SafeConsume har forskere undersøkt hvordan forbrukere håndterer mat, hvilken risiko ulik adferd utløser og forskjeller innholdet av farlige bakterier i ulike europeiske land. Uten å røpe for mye kan vi slå fast at norske råvarer skårer høyt på trygghet. 
ved seniorforsker Solveig Langsrud og forsker Trond Møretrø Nofima 

Hvordan påvirker ulike prosesseringsmetoder mattryggheten?
I prosjektet InoBox har forskere undersøkt hvilke prosseringsmetoder som øker mattryggheten.
ved forsker Tone Mari RodeNofima 

Oppsummering og vel hjem 

15.30 Slutt for dagen 

Les mer om:

Relatert innhold