Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender.
Spesialtilpasset mat anrettes med erfarne kokkehender. Med riktig mat kan hjelpebehovet bli mindre og på sikt vil dette kunne gi økonomisk gevinst. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima
Fagdag

Matfagdagen 2018

 Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Invitasjon til informasjonsdag om mat og måltider på institusjoner for Follokommunene i regi av Campus Ås – forskningsinstitusjonene NIBIO, NMBU, Nofima og Veterinærinstituttet.

Dato:5. juni 2018
Sted:Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås
Pris:370,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Øydis Ueland
Øydis Ueland

Seniorforsker
Tlf.: +47 996 07 621
oydis.ueland@nofima.no

Kommunene har ansvar for tjenester innen omsorg, for hjemmeboende og for personer som bor på institusjon. En betydelig del av hjelpebehovet hos eldre mottakere er knyttet til mat og matservering. Riktig og nok mat gir bedre livskvalitet hos eldre, de holder seg friskere lengre, det kan gi mindre behov for medisinering, reduksjon i hjelpebehov og på sikt vil dette også kunne gi økonomisk gevinst.

Gjennom gjensidig kunnskapsutveksling mellom aktører i lokalområdet ønsker vi å styrke lokal samhandling og belyse samarbeidsmuligheter.

Campus Ås er et sterkt kunnskapsmiljø, internasjonalt ledende på sine områder. Campus Ås ønsker å presentere kunnskap om temaet mat levert til institusjoner, hjem og omsorgsboliger, som kan inspirere og bidra til samarbeid og nye muligheter i Folloregionen. Leverandører og lokale produsenter av mat er viktige bidragsytere til lokaløkonomien og Follokommunenes behov. Follokommunene ønsker å dele sin faglige og praktiske kunnskap om å legge til rette for gode og ernæringsriktige matopplevelser på institusjon.

Oppstart kl. 9.00 med kaffeservering fra kl. 8.30. Avsluttes kl. 14.15

Program

0900 Åpning ved Ola Nordal, ordfører i Ås kommune
0910 Campus Ås presenterer seg og muligheter til samarbeid
– Personalisert ernæring – hva er riktig mat for personer med ulike utfordringer? Øydis Ueland, Nofima
– Bærekraftig kosthold som gir god helse – betydning for institusjonsmat? Anne Kjersti Uhlen, NMBU
– Mattrygghet – utfordringer knyttet til valg og servering av mat til eldre som er en spesielt sårbar gruppe. Taran Skjerdal, VI
– Hvordan kan små endringer (nudging) fremme sunnere matvalg og redusere matsvinn? Hilde Helgesen, NIBIO

1030-1050 Kaffepause

1050-1100 Kort gruppearbeid, spørsmål til Campus Ås

1100-1145 Rammebetingelser i kommunene og innspill fra leverandører
– Rammebetingelser og retningslinjer for valg og innkjøp av mat i kommunene.
– Utfordringer og muligheter med tanke på bruk av lokalmat. LokalmatSenteret SA, Hans Olav Bjerketvedt
– Tilpasset mat fra leverandørindustrien.

1145-1245 Lunsj med tema institusjonsmat

1245-1330 Utfordringer og muligheter i kommunene innen temaet mat i omsorgstjenester
– Utfordringer og muligheter i kommunene innen temaet mat i institusjon  ol – praktisktilnærming. Hildur Sletten Gustu, Ås Kommune + Bjørg Thue, Frogn kommune
– Hva er oppskriften for å bli kåret til «Årets matgledebedrift»? ved Hege Irene Nygård,Solborg bo- og aktivitetssenter, Ski kommune
– Hvordan utfordringer i systemet påvirker måltidsserveringen ved Stian Gjerstad Iversen, Nofima.

1330 -1400 Gruppearbeid m kaffe
– Samarbeid og muligheter, diskusjon av utvalgte problemstillinger.

1400-1415 Oppsummering og svar på spørsmål.

Påmeldingslenken finner du til høyre.

Les mer om:

Relatert innhold