Fagdag

Kjøttdagdagen

 Råvare og prosess  

Tema for dagen er «Kjøttindustrien inn i framtiden» og den arrangeres av Nofima og Animalia.

Dato:19. september 2018
Sted:Nofima, Osloveien 1, 1430 ÅS
Kontaktperson
Portrettbilde av Rune Rødbotten
Rune Rødbotten

Forsker
Tlf.: +47 952 48 059
rune.rodbotten@nofima.no

Dagen er organisert i 3 bolker.

  • Industri 4.0 –hvilke muligheter  og utfordringer gir det for norsk kjøttindustri
  • Digitalt salg/markedsplass. Hvordan løser kjøttbransjen det
  • Politisk/økonomisk handlingsrom for kjøttnæringen.

Kaffe serveres fra kl. 9.30 og programmet starter kl. 10.00 og varer frem til ca. 15.30.

 

Les mer om:

Relatert innhold