Workshop

Innovation är ingen tillfällighet – Innovasjonsworkshop

Många tror att innovation är ett genidrag, men är i verkligheten baserad på kunskap, systematik och förmåga att gå i nya riktningar.

Dato: 8. juni 2017 – 8. mai 2017
Sted: RISE, Frans Perssons väg 6 i Göteborg
Pris: Deltagandet är gratis,men om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 500 SEK.

Du kommer att få inspiration och erfarenhet av användning av olika verktyg att använda i ditt innovationsarbete.

Inbjudan riktar sig till dig som leder ett livsmedelsföretag, arbetar med produktutveckling eller på marknadsavdelningen. Workshopen är en del av Interreg samarbetet på den norska och svenska sidan för att öka innovationstakten och innovationskraft inom livsmedelsindustrin.

9.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkomna och introduktion till dagen
Ragni Ofstad, Nofima AS och Susanne Ekstedt, RISE

• Vi känner på din innovationspuls

• Från Insikt till Effekt – några framgångshistorier i livsmedelskedjan och innovationsmodeller som ligger bakom
Antje Gonera och Stine Alm Hersleth, Nofima AS

• Så främjar Tillväxtverket innovation och entreprenörskap
Ellen Vidfamne Mildaeus, Tillväxverket

11.30 Lunch

12.15 Olika verktyg för användning i innovationsprocessen – idégenerering, öppen innovation och innovations kartläggning
Alexander Milanov, RISE

Erfarenheter av att använda innovationsverktyg från ett svenskt företag

Workshop / praktisk övning – Innovation Health Check

15.30 Slut

Anmäl dig senast den 30 maj till www.sp.se/conffood

Relatert innhold