Kurs

Hvordan legge til rette for økologisk mat i offentlige innkjøp?

Det er stadig flere kommuner som har politisk forankrede mål om å øke andelen økologisk mat i servering. For at offentlige storhusholdninger skal kunne ta i bruk mer økologisk mat i servering må dette muliggjøres gjennom avtalene for offentlige anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Dato: 16. oktober 2017
Sted: Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås
Pris: kr 490,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini

Anskaffelsesreglene åpnet i januar 2017 for å være mer offensiv i å etterspørre økologisk mat i offentlige anskaffelser. Dette gir blant annet bedre mulighet for å ivareta miljø-, sosiale- og etiske hensyn. Samtidig med at anskaffelsesreglementet er blitt mer tydelig og handlingsrommet større, er det mange som opplever utfordringer knyttet til selve varebestillingen, leveransen og dialogen med leverandørene.Dette kurset tar sikte på å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hvilke muligheter som ligger i det offentlige regelverket for å etterspørre bærekraftig og økologisk mat. Målgruppen er kommunalt ansatte som arbeider med offentlige innkjøp.

Programmet starter kl. 9.00 og varer til kl. 12.00

09.00-09.30    Velkommen og hvorfor kjøpe økologisk, ved Matvalget/Nofima og Fylkesmannen i Vestfold

09.30-10.15    Erfaringer fra Forsvaret, ved Pål Stenberg (leder Fagmyndighet Forpleining i Forsvaret)

Pål Stenberg har over flere år jobbet med økologisk mat i Forsvaret og har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant annet Forsvarsdepartementets Miljøvernpris i 2013 og Matomsorgsprisen i 2016.

10.15-10.30    Pause med kaffe

10.30-11.30    Nytt fra regelverk om offentlige anskaffelser, ved jurist Hege Løland

11.30-12.00    Spørsmål/diskusjon og en lett lunsj

Påmelding

Bindende påmelding via følgende lenke: klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist: 10. september 2017.
Kurset arrangeres av Matvalget og Nofima. Ved spørsmål ta kontakt med Ida Synnøve Grini i Nofima

Relatert innhold