Kurs

Hvordan etterspørre økologisk mat i offentlige innkjøp?

Dette kurset tar sikte på å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hvilke muligheter som ligger i det offentlige regelverket for å etterspørre bærekraftig og økologisk mat.

Dato: 7. desember 2017
Sted: Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås
Pris: Pris kr 490,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Ida Synnøve Bårvåg Grini

Det er stadig flere kommuner som har politisk forankrede mål om å øke andelen økologisk mat i servering. For at offentlige storhusholdninger skal kunne ta i bruk mer økologisk mat i servering må dette muliggjøres gjennom avtalene for offentlige anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Anskaffelsesreglene åpnet i januar 2017 for å være mer offensiv i å etterspørre økologisk mat i offentlige anskaffelser. Dette gir blant annet bedre mulighet for å ivareta miljø-, sosiale- og etiske hensyn. Samtidig med at anskaffelsesreglementet er blitt mer tydelig og handlingsrommet større, er det mange som opplever utfordringer knyttet til selve varebestillingen, leveransen og dialogen med leverandørene.

Målgruppe: Offentlig ansatte som bestillinger/kjøper inn mat.

Kurset starter kl. 9.00 og avsluttes med lunsj kl. 13.00

Program

 09.00-09.30    Velkommen og hvorfor kjøpe økologisk, ved Matvalget/Nofima

09.30-10.15    Erfaringer fra Forsvaret, ved Pål Stenberg (leder Fagmyndighet Forpleining i Forsvaret)
Pål Stenberg har over flere år jobbet med økologisk mat i Forsvaret og har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant annet Forsvarsdepartementets Miljøvernpris i 2013 og Matomsorgsprisen i 2016.

10.15-10.30    Pause med kaffe

10.30-11.30    Nytt fra regelverk om offentlige anskaffelser, ved jurist Hege Løland

11.30-13.00    Spørsmål/diskusjon + lett lunsj

Påmelding

Bindende påmelding via følgende lenke: klikk her for påmelding . Påmeldingsfrist er 4. desember.

Har du spørsmål vedr kursene sende en e-post til ida.synnove.grini@nofima.no eller Jan Vogt jan.vogt@debioinfo.no.

Les mer om:

Relatert innhold