Kurs

Grunnmodul lokalt bakeri og kornforedling

Modulen går over 3 samlinger (2-3 dagers samlinger) med kombinasjon av teori, praksis og bedriftsbesøk.

Dato: 8. oktober 2019 – 13. november 2019
Sted: Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås
Pris: Kr 7000,- pr. person – hvis 2 personer fra samme bedrift blir prisen kr 12000,-. Inkl. lunsj og kursmateriell alle dagene.
Kontaktperson
Portrettbilde av Lily Siri Rømcke
Lily Siri Rømcke

Adm. koordinator
Tlf.: +47 957 78 606
lily.romcke@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ann Katrin Holtekjølen
Lokalmat

Grunnmodul lokalbakeri og kornforedling holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat, Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsing på lokalmat og grønt reiseliv.

Både teori og praktiske øvelser gir deltagerne kunnskap og innblikk i korn som råvare samt viktige trinn i kornforedling og bakefaget. I tillegg gis informasjon rundt regelverk, merking av mat og mattrygghet.

Mål

Gi bedriften(e) økt kunnskap og kompetanse innen bake-faget. Samtidig får bedriften(e) innsikt i hvordan de kan kvalitetssikre og utvikle egne produkter.

Målgruppe

Små bakerier og kornforedlingsbedrifter som faller inn under Kompetansenettverket for lokalmat (med opptil 10 ansatte), og som ønsker å ta i bruk og videreutvikle norske, lokale ressurser.

Læremidler: Utdelt materiale på samlingene

Fagpersoner

Prosjektleder/ faglig ansvarlig/ forsker
Ann Katrin Holtekjølen, tlf 64 97 04 58 / 901 27 004 eller ann.katrin.holtekjolen@nofima.no

Baker/ faglig ansvarlig
Fredrik Andersen, starter på Nofima i august.

Samlinger

Samling 1: (2 dager) (Ås)
Lokalmat og Verdiskaping
Praktisk dag i bakeriet

Samling 2: (3 dager) (Ås)
Grunnleggende baketeknologi: Samspill mellom råvare og bakeprosess
Kombinasjon av teori og praktiske øvelser

Samling 3: (2 dager) (Ås/Oslo?)
Salg, marked og forbruker
Vi avslutter hele Grunnmodulen med bedriftsbesøk – sted kommer.

Vel møtt til faglig påfyll og nettverksbygging.

Praktiske tips

For de som trenger overnatting i forbindelse med samling 1 anbefaler vi Thon Hotel på Ski, tlf: 64 85 35 00, direkte booking via hjemmeside: www.thonhotels.no eller Reenskaug Hotell i Drøbak, tlf: 64 98 92 00, booking via hjemmeside: www.reenskaug.no

Relatert innhold