Vel møtt til Grunnmodul lokal kjøttforedling, hvor pølsemakermester Tom Johannessen er en av kursholderne. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.
Kurs

Grunnmodul lokal kjøttforedling

 Prosessteknologi    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Grunnmodulen er et breddefaglig kurstilbud innen kjøttforedling og går over tre samlinger (av to- og tredagers varighet). Det legges opp til individuell studie- og arbeidsperiode mellom hver samling.

Dato: 26. februar 2018 – 28. februar 2018
Sted: Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås for samling 1
Pris: 7000 kr
Kontaktperson
Portrettbilde av Lily Siri Rømcke
Lily Siri Rømcke

Adm. koordinator
Tlf.: +47 957 78 606
lily.romcke@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Lene Øverby
Lene Øverby

Ingeniør
Tlf.: +47 976 34 246
lene.overby@nofima.no

Om kurset

Gjennom teori og praktiske øvelser, samt bedriftsbesøk skal deltagerne få kunnskap om hva som må til for å kunne produsere egne kjøttprodukter. Kjøttpølser og spekepølser samt leverpostei og karbonader er noen av produktene deltagerne skal lære å produsere i løpet av denne grunnmodulen. Vi ser på oppsett av resepter, ingredienser og ulike metodikker for produksjon av kjøttprodukter. I gjennom denne grunnmodulen følger vi enkelte produkter fra råvare til ferdig emballert produkt, merking, hygiene, lokaler og utstyr samt salgskanal er også med.

Mål

Bedriftene skal bli i stand til å produsere egne produkter innenfor hygieniske krav, riktig utstyr, kontroll på råvaren samt ingredienser. Kunne sette opp en resept og deklarere produktet på riktig måte.

Målgruppe

Lokale kjøttforedlingsbedrifter eller produsenter med mindre enn 10 årsverk, som har planer om å starte opp med lokal kjøttforedling. Egner seg også for nyansatte i kjøttvirksomheter og produsenter som får leieprodusert produkter, men selger produktene sine selv.

Fagpersoner for kurset er pølsemakermester/næringsmiddelteknolog Tom Chr Johannessen og pølsemaker/ingeniør Lene Øverby. I tillegg møter dere andre fagpersoner i løpet av kurssamlingene.

Kurset er finansiert av Innovasjon Norge, og er en del av «Kompetansenettverk lokalmat».

Praktisk informasjon

Tre samlinger

Samling 1 er 26. – 28. februar 2018 Nofima Ås

Samling 2 er (9) 10. – 11. april 2018 Grimstad

Samling 3 er 28. – 29. mai på Hadeland

Tid

11.00 – 16.00 (dag 1), 09.00 -16.00 (dag 2 og 3)

Sted

Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås for samling 1

Påmelding

Meld deg på via deltager.no. Ved behov for hjelp kontakt Lily S. Rømcke, lily.romcke@nofima.no, tlf 64 97 02 47. Påmeldingen er bindende.

Pris

Kr 7000,- pr. person – hvis 2 personer fra samme bedrift blir prisen kr 12000,-. Inkluderer lunsj og kursmateriell alle dagene.

Innhold

Samling 1:

 • Kjøttråvaren
 • Metodikk ved spekepølseproduksjon
 • Metodikk ved farseproduksjon
 • Hjelpe og tilsetningsstoffer
 • Praktisk kjøttproduksjon (karbonader, pølser, spekepølser og leverpostei)
 • Produktevaluering
 • Røyking og varmebehandling
 • Reseptoppbygning
 • Hjemmeoppgave

Samling 2:

 • Regelverk produkt og lokaliteter (Mattilsynet)
 • Mattrygghet og HACCP
 • Merkeforordningen
 • Salt og salting
 • Bedriftsbesøk
 • Produktevaluering av spekemat
 • Hjemmeoppgave

Samling 3:

 • Salg og marked
 • Bedriftsbesøk
 • Forretningsplan og kundeverdi (IN)
 • Livet som hotelldirektør og lokalmat gründer

Praktiske tips

Lærebok: «Kjøttfagene» av Idsø og Moe (utgitt i 2014).  Faghefter og presentasjoner.

For de som trenger overnatting i forbindelse med samling 1 anbefaler vi Thon Hotel på Ski, tlf: 64 85 35 00, direkte booking via hjemmeside: www.thonhotels.no eller Reenskaug Hotell i Drøbak, tlf: 64 98 92 00, booking via hjemmeside: www.reenskaug.no.

VEL MØTT TIL FAGLIG PÅFYLL OG NETTVERKSBYGGING!

Relatert innhold