Velkommen til fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.
Velkommen til fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.
Seminar

Fremtidens smoltproduksjon

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

En framtidsrettet og bærekraftig smoltproduksjon er avgjørende for videre vekst i næringen. Nye innovasjoner i smolt og postsmoltproduksjon vil bli sentrale under den fjerde konferansen om resirkulering av vann i akvakultur på Sunndalsøra.

Dato: 25. oktober 2016 – 26. oktober 2016
Sted: Sunndalsøra
Kontaktperson
Portrettbilde av Astrid Buran Holan

Gjennom smoltproduksjonen legges grunnlaget for en laks som har god helse, velferd, og ytelse i den tradisjonelle sjøfasen. Resirkulering er blitt vanlig, og man kan se en økende trend i retning av å produsere stor smolt (postsmolt) i lukkede anlegg. Det er også stor interesse for å utnytte slam fra slike anlegg til bl.a. biogassproduksjon.

Konferansen, som arrangeres av Nofima og Sunndal næringsselskap 25-26. oktober i Sunndalsøra, setter fokus på disse viktige temaene. Målgruppen er oppdrettere, teknologileverandører, myndigheter og forskere. I 2014 hadde vi over 220 deltagere, hovedsakelig fra Norge. I år satser vi også internasjonalt og har derfor leid inn profesjonelle simultanoversettere.

Det vil i år bli anledning til å melde seg på en arrangert felttur til Lerøy sitt resirkuleringsanlegg på Belsvik i etterkant av konferansen, 27. oktober. I tillegg til omvisning på Lerøys landbaserte anlegg vil det også bli omvisning på et nærliggende sjøanlegg og en topp moderne fôringsflåte.

 

Se oppdatert program og påmeldingwww.smoltproduksjon.no.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Nofima senter for resikulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud / Nofima
 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.