Etiketten "emballert for bedre holdbarhet" gjør at flere velger den emballerte varianten.
Seminar

Fremtidens emballering

 Trygg og holdbar mat  

Seminaret vil ta for seg verdien av optimal matemballasje, både med tanke på redusert matsvinn og miljøgevinstene av dette og den økonomiske gevinsten for såvel bedrifter og privatpersoner som samfunnet som helhet. Varighet fra kl. 9.00 til ca. 15.00.

Dato: 28. september 2017
Sted: FoodTech på Kalbakken, Sven Oftedalsvei 10, 0950 Oslo
Pris: kr 600,-
Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen
Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Thøring
Stine Thøring

Adm. koordinator
Tlf.: +47 93 06 474
stine.thoring@nofima.no

Påmelding

Meld deg på her

Bruk av nye materialer, gjerne fornybare og kanskje til og med spiselige, er blant trendene som råder innen matemballasje. Samtidig skal emballasjen tilpasses den økte etterspørsel etter ferske produkter og sørge for at disse holder seg lengst mulig.

På seminaret Fremtidens emballering vil du blant annet få vite mer om utvikling og innovasjon innen emballering, hva som gjøres for å reduserer matsvinnet og forbrukernes holdninger til så vel matsvinn som emballasje.
Seminaret arrangeres av innovasjonsprosjektet Riktig Emballering for Redusert Matsvinn (REforReM) og de seneste forskningsresultatene herfra vil også bli presentert.

Påmelding: Klikk HER for deltakelse eller på lenken til høyre på siden. Påmeldingsfrist: 22. september 2017

Velkommen ved Thomas Eie, BAMA

– Hva skjer på emballeringsfronten?

o Internasjonale emballeringstrender, TBA ved GEA Group
o Plast – et miljøvalg? ved seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima
o Bedre emballasjeløsninger og mindre materialsvinn, ved salgssjef Ivar Holtet, BWL Maskin

– Kaffe og frukt

o Materialgjenvinning i dag og i morgen ved Head of external affairs Eirik Oland, Grønt Punkt
o Miljøregnskapet – det verste er å kaste mat! ved forsker Simon Saxegård, Østfoldforskning

– Lunsj inkluderer omvisning i lokalene til Lerøy og Sjømathuset

– Hvordan tar vi vare på maten i dag og i fremtiden?

o Fremtidens matbutikker reduserer matsvinnet ytterligere, fagsjef for miljø, Halvard Hauer i Norgesgruppen
o Temperatur og lysforhold har mye å si for matens holdbarhet. De seneste forskningsresultatene ved forsker Hanne Larsen, Nofima

– Kort kaffepause

o Hvordan norske forbrukere påvirkes av emballasjeinformasjon, ved forsker Mari Gaarder, Nofima
o Forbrukerholdninger til emballasje og matsvinn, ved kommunikasjonssjef Anne-Marie Schrøder, Mattvett
o Stadig flere får øyne opp for TooGoodToGo om utviklingen innen matdeling, ved Sophie Wiik, Daglig leder, TooGoodToGo Norge.

Oppsummering ved ordstyrer Wenche Aale Hægermark, Nofima

REforReM er finansiert av Norges forskningsråd og deltakende bedrifter. Dette seminaret markerer avslutningen og oppsummer kunnskapen som er etablert gjennom prosjektets tre år.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter