Seminar

Fra forskning til forretningsmuligheter

Å kombinere vitenskapelige resultater med en design- og innovasjonsprosess på en systematisk måte øker sannsynligheten for at næringslivet har nytte av forskningen.

Dato: 19. august 2021
Sted: Demokratiscenen - jubileumsscene, Arendal
Pris: Gratis
Kontaktperson
Portrettbilde av Wenche Aale Hægermark
Wenche Aale Hægermark

Kommunikasjonsleder Mat
Tlf.: +47 932 03 400
wenche.aale.hagermark@nofima.no

Torsdag 19/8 2021 15:00 – 16:00

Å kombinere vitenskapelige resultater med en design- og innovasjonsprosess på en systematisk måte øker sannsynligheten for at næringslivet har nytte av forskningen.

Dette er gjort i det europeiske prosjektet SafeConsume , der det overordnete målet er å redusere helsebelastningene fra matbårne sykdomsfremkallende bakterier.

I Digital Food Quality, et senter for forskningsdrevet innovasjon – kalt SFI DigiFoods, jobber forskere og næringsliv etter en modell som skal sikre at forskningsresultater brukes inn i praktiske løsninger for å sikre bedre mat og matproduksjon.

Vi vil presenterer hvordan vi jobber i SafeConsume og SFI DigiFoods , og i en praktisk kreativ workshop vil dere få innsikt i hvordan dere kan ta i bruk de samme metodene.

Program:

Ordstyrer: Wenche Aale Hægermark, Nofima

– Velkommen
– Mulighetene i EUs forskningsprogram ved Anne Risbråthe i Nofima
– Om prosjektet SafeConsume og hvordan tanken bak forskningen og hva som er mest hensiktsmessig for å bidra til viktige samfunnsendringer ved Solveig Langsrud, seniorforsker i Nofima og leder av SafeConsume
– Om SFI DigiFoods og hvordan deres innovasjonsmodell bidrar til at forskningsresultater omdannes til samfunnsnyttige løsninger ved Jens Petter Wold Senterdirektør for DigiFoods og seniorforsker i Nofima
– Kreativ workshop som gir deltakerne en praktisk modell for hvordan de selv kan bruke resultater i utviklingen av nye løsninger ved Mathias Blix og Alfred Holmen i Designit
– Forskning + Design = Lønnsomme løsninger, om hvordan forskningsresultatene ble bruk til å jobbe frem ulike muligheter ved adm. direktør Niklas Mortensen i Designit.

 

Arendalsuka

Relatert innhold