Fagdag

Fishwell-møte i Tromsø

 Produksjonsbiologi  

Prosjektgruppen i FISHWELL og FHF inviterer til dagsmøte i Tromsø for fiskehelse-personell i næringen og veterinærer i fiskehelsetjenesten. Målsetningen er å etablere mest mulig enhetlig overvåkning av fiskevelferd i laksenæringen.

Dato:20. september 2018
Sted:Tromsø, Radisson Hotel
Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf.: +47 909 65 133
chris.noble@nofima.no

Samarbeid

FISHWELL-prosjektet ledes av seniorforsker Chris Noble i Nofima, og består av forskere fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord universitet og University of Stirling (Skottland).

Hvert selskap kan delta med inntil 2 personer per møtested. Det er rom for maks 50 deltakere per møtested, så først-til-mølla prinsippet gjelder – påmeldingsfrist 1. september. 

Prosjektgruppen vil delta med hovedforfatterne bak håndboka og ansvarlige fagsjefer i FHF. 

Program: 

  • Presentasjoner av praktiske erfaringer med bruk av veilederne og ulike skåringsskjema. 
  • Diskusjon om hvordan implementere veilederne som et standardisert verktøy for operasjonell evaluering av fiskevelferd. 
  • Diskusjon om kunnskapsbehov; for eksempel revidering av veiledere/skåringsskjemaer og utvikling av nye velferdsindikatorer. 
  • Innspill og diskusjon om forsøksoppsett for et fremtidig prosjekt som skal utvikle en beste praksis for rutinemessig evaluering av fiskevelferd i matfiskanlegg, gjennom målinger av relevante operasjonelle indikatorer, f eks under lusetelling eller andre rutinemessige registreringer (deltakere oppfordres om å gi innspill på dette under møtet). 

Deltakere oppfordres til å sette seg inn i FISHWELL-håndboka (spesielt Del B og C) i forkant av møtet – pdf versjon kan lastes ned her.

Håndboka (norsk versjon) vil i løpet av august bli tilgjengelig i innbundet bokformat, og deltakere har anledning til å forhåndsbestille gratis eksemplar her.

Klikk her for å melde deg på (frist 1. september 2018).

Les mer om:

Relatert innhold