Fermentering av frukt og grønt – tradisjon med nye muligheter

Fermentering er i vinden – men å lykkes med en godt produkt er ikke alltid like lett.

Dato: 24. april 2018 – 25. april 2018
Sted: Nofima, Måltidets Hus, Stavanger
Pris: 1850,- inkl. lunsjer og kursmateriell
Kontaktperson
Portrettbilde av Aase Vorre Skuland

Kompetansenettverket er en del av tilbudet i Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.

Påmelding

Påmelding her for direktebetaling:

Påmelding her for tilsendt faktura:

Bindende påmelding.

Maks 15 kursdeltagere.

Frist: 10. april 2018

 

 

 

 

 

 

 

Tid: 09.30-16.00 (09.00-15.30 dag 2)

Målgruppe: Frukt- og grønt-produsenter, lokalmatprodusenter (<10 ansatte) og serveringssteder som foredler norske grønnsaker.

Norsk frukt og grønt har sesongbegrensninger for salg som ferske råvarer. Tradisjonelt har derfor fermentering blitt benyttet for å utnytte råvarer gjennom hele året. En ny trend med fermentering er på vei og skaper muligheter for lokale produsenter og serveringssteder.

Kurset vil belyse muligheter og utfordringer ved å fermentere for kommersielt salg. Kurset vil inneholde både teori og praktiske øvelser ledet av fagpersoner hos Nofima.

Noen temaer i kurset vil være:

  • Fermentering og fermenteringsprosesser – hva skjer?
  • Hygiene, holdbarhet, mattrygghet og regelverk
  • Styring av prosesser, pH måling
  • Bruk av startkultur eller spontan melkesyrefermentering
  • Emballering – bruk av glass
  • Praktisk produksjon
  • Diskusjon om fermentering og erfaringer fra egne produkter

Vi inviterer deltagerne til å ta med egne produkter til en felles diskusjon og erfaringsutveksling.

 

Relatert innhold