Fagdag

Fagdag om Listeriakontroll

 Trygg og holdbar mat  

Velkommen til denne fagdagen der sentrale tema vil være viktigheten av listeriakontroll og hvordan man kan oppnå denne kontrollen, hvilke verktøy det egner seg å bruke og hvordan næringen kan bruke resultatene fra forskningen.

Dato: 13. november 2019
Sted: Radisson Blu, Gardermoen
Pris: Pris: kr. 1.000,- inkludert lunsj
Kontaktperson
Portrettbilde av Even Heir
Even Heir

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 25 705
even.heir@nofima.no

Påmelding

Meld deg på her

Dagen som er et samarbeid mellom FHF og Nofima vil by næringen på både praktiske tips og det seneste fra forskningen på Listeria.

Vi har vært heldige å få Professor John Holah, England, til å holde hovedinnlegget på fagdagen. Han er internasjonalt anerkjent og har lang erfaring i å bistå matindustrien med tiltak og problemløsning for økt Listeriakontroll.

Målgruppe: Laks- og sjømatnæringen

Dagen varer fra kl. 9.00 til kl. 16.00

Program

Kl. 9.00 – 9.30

Registrering

Kl. 9.30

Velkommen og noen ord om FHFs strategi ved Kristian Prytz, FHF

Listeria control in seafood processing environments – a Five point plan  ved Prof. Dr. John Holah, Holchem Laboratories, England  (foredraget holdes på engelsk)

Listeria i laksenæringen: Utfordringer for næringen og hvordan håndterer vi dem?  ved Rudi Jakobsen, Lerøy Seafood

Kan sjøfasen være kilde for Listeria-smitte? Resultater fra kartlegging i oppdrett og brønnbåt  ved Randi Haldorsen, MOWI

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.30

Egnede verktøy for økt Listeria-overvåking i produksjonsbedrifter  ved Trond Møretrø, Nofima

Helgenomsekvensering – muligheter og konsekvenser for laksenæringen ved Annette Fagerlund, Nofima

Novel Food-direktivet: Hva betyr regelverket for bruk av nye teknologier til produksjon av trygg mat og sjømat? ved Mattilsynet

Kl. 13.30 Pause

Kl. 14.00

Risikohåndtering og risikokommunikasjon av Listeria i laks og lakseprodukter – betydning for næringen ved Lone Flyvholm, Sjømat Norge

Listeria-kontroll i laks og lakseprodukter – hva er mulig – hva virker? ved Even Heir, Nofima

Muligheter og begrensninger ved bruk av UV-lys for økt Listeria-kontroll ved Askild Holck, Nofima

Vurdering og håndtering av Listeriarisiko i høy, middels og lavrisikoprodukter – med rakfisk, sushi, røkt fisk og islagret fisk som eksempler ved Taran Skjerdal, Veterinærinstuttet

Kl. 15.30

Oppsummering og avslutning

Les mer om:

Relatert innhold