Seminar

Det 13. norske fiskeernæringsseminar

 Ernæring og fôrteknologi  

Nofima har den store ære av å være vertskap for det 13. norske fiskeernæringsseminar, som tradisjonen tro først og fremst vil være en sentral møtearena for både erfarne og yngre forskere samt studenter fra industri og forskningsmiljøer.

Dato: 30. mai 2017 – 31. mai 2017
Sted: Oslo
Pris: 1000-3700 kr
Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Seminaret er lagt til vakre omgivelser øverst i Holmenkollen og Soria Moria hotell og konferansesenter. 30. mai, kl. 11.00 – 31. mai, kl. 16.00

Vi har som mål at seminaret skal gi en samlet kunnskapsoppdatering om fiskeernæring i hele sin faglige bredde og dybde. Her møtes 73 deltagere til uformelle diskusjoner, for å danne nye vennskap, og etablere og videreutvikle prosjektideer som kan bidra til bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring.

Om programmet

Se foreløpig program her: Fiskeernæringsseminar 2017 – foreløpig program

Seminaret starter kl. 11.00 30. mai og slutter kl. 16.00 31. mai.

Inviterte foredragsholdere vil innlede på følgende utvalgte temaer:

  1. Hva vil kreves av fremtidens fôr? Innledning ved Erik-Jan Lock, NIFES
  2. Vil nye produksjonsmetoder påvirke fiskens ernæringsbehov? Innledning ved Harald Sveier, Lerøy Seafood Group ASA
  3. Ernæringens betydning for god muskelkvalitet. Innledning ved Turid Mørkøre, Nofima

Det tas sikte på å arrangere en paneldiskusjon hvor fremtidens fôr blir tema.

Seminarspråk vil være norsk, men det er åpent for å presentere også på engelsk.

 

Velkommen!

Organisasjonskomiteen v/ Mari Moren, Torbjørn Åsgård, Turid Synnøve Aas, Tone Aspevik, Bente Ruyter, Reidun L. Kraugerud og Tove Kristiansen.

Om det norske fiskeernæringsseminaret

”Det norske fiskeernæringsseminaret” var i mer enn 11 år et fast arrangement i regi av ulike norske forsknings- og industrimiljøer knyttet til fiskeernæring og fiskefôr. Frem til NIFES plukket opp stafettpinnen igjen i 2016, ble det sist arrangert i Norheimsund høsten 2000. Interessen for et slikt seminar er stort i fagmiljøet, og vi inviterer derfor til det 13. norske fiskeernæringsseminar!

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker