Seminar

Det 13. norske fiskeernæringsseminar

 Ernæring og fôrteknologi  

Nofima har den store ære av å være vertskap for det 13. norske fiskeernæringsseminar, som tradisjonen tro først og fremst vil være en sentral møtearena for både erfarne og yngre forskere samt studenter fra industri og forskningsmiljøer.

Dato: 30. mai 2017 – 31. mai 2017
Sted: Oslo
Pris: 1000-3700 kr
Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Seminaret er lagt til vakre omgivelser øverst i Holmenkollen og Soria Moria hotell og konferansesenter. 30. mai, kl. 11.00 – 31. mai, kl. 16.00

Vi har som mål at seminaret skal gi en samlet kunnskapsoppdatering om fiskeernæring i hele sin faglige bredde og dybde. Her kan man møtes til uformelle diskusjoner, danne nye vennskap, etablere og videreutvikle prosjektideer som kan bidra til bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring.

Vi håper at det er stor interesse for Fiskeernæringsseminaret 2017 og at du griper sjansen og melder deg på – gjerne med foredrag!

Om programmet

Seminaret starter kl. 11.00 30. mai og slutter kl. 16.00 31. mai.

Vi ønsker foredragsholdere innen alle temaer relatert til fiskeernæring.

Inviterte foredragsholdere vil innlede på følgende utvalgte temaer:

  1. Hva vil kreves av fremtidens fôr?
  2. Vil nye produksjonsmetoder påvirke fiskens ernæringsbehov?
  3. Ernæringens betydning for god muskelkvalitet

Det tas sikte på å arrangere en paneldebatt hvor fremtidens fôr diskuteres.

Send inn ditt sammendrag til tove.kristiansen@nofima.no. Sammendraget skal inneholde tittel og medforfattere samt en beskrivelse av arbeidet (max 1 A4 side, Skrift: Times New Roman 12, 1.5 linjeavstand), og må sendes innen 5. april 2017.

Seminarspråk vil være norsk, men det er åpent for å presentere også på engelsk.

Påmelding

Meld deg på via Deltager.no , der du også betaler registreringsavgiften. Frist 5. april.

Priser

 

Velkommen!

Organisasjonskomiteen v/ Mari Moren, Torbjørn Åsgård, Turid Synnøve Aas, Tone Aspevik, Bente Ruyter, Reidun L. Kraugerud og Tove Kristiansen.

Om det norske fiskeernæringsseminaret

”Det norske fiskeernæringsseminaret” var i mer enn 11 år et fast arrangement i regi av ulike norske forsknings- og industrimiljøer knyttet til fiskeernæring og fiskefôr. Frem til NIFES plukket opp stafettpinnen igjen i 2016, ble det sist arrangert i Norheimsund høsten 2000. Interessen for et slikt seminar er stort i fagmiljøet, og vi inviterer derfor til det 13. norske fiskeernæringsseminar!

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker