Arkiv for «Aktiviteter»

Viser 1–10 av 10

Fish Breeders’ Round Table – UTSATT

Fish Breeders’ Round Table er en møteplass for alle som jobber med avl og genetikk innen oppdrettsnæring og forskning globalt. I programmet er det satt av mye tid til faglig diskusjon. Alle organisasjoner må presentere minst et foredrag.

Persontilpasset mat = sunt for meg? Utsettes til 16. september

NTPs temadag innen mat og helse retter i år oppmerksomheten mot tema persontilpasset mat. Nasjonal Teknologiplattform (NTP), NHO Mat og Drikke, og Nofima inviterer til fagdagen som også er en møteplass for bedrifter, myndigheter, forskningsmiljøer, forbrukere og andre fagmiljøer.

Fremtidens smoltproduksjon

Følg smoltproduksjon.no for oppdatert informasjon. Påmeldingen åpnes primo mai 2020.

Viser 1–10 av 10