Arkiv for «Aktiviteter»

Viser 1–10 av 12

Fagdag om Listeriakontroll

Velkommen til denne fagdagen der sentrale tema vil være viktigheten av listeriakontroll og hvordan man kan oppnå denne kontrollen, hvilke verktøy det egner seg å bruke og hvordan næringen kan bruke resultatene fra forskningen.

Matopplevelser, smak og miljø

EU-prosjektet Edulia ønsker å bidra til at barn spiser sunnere, og inviterer til seminar om hvilken betydning smak og miljø har for matopplevelsen hos barn.

Cerealfagdagen 2020 – Sunt, innovativt og bærekraftig

Sunt, innovativt og bærekraftig blir de sentrale temaene på Cerealfagdagen 2020. Den nyeste forskningen innen FodMap, innovasjonsmuligheter for bransjen og prestasjon av gode eksempler på hvordan bransjen utnytter blant annet brødrester.

Lokalmatverksted

Matglede – Verdiskaping – Lokalmat

Lokalmatverkstedet er en arena der du kan hente ny kunnskap, trene på praktiske ferdigheter i tillegg til å bygge nettverk med fagpersoner og andre lokalmatprodusenter! Bli med på lokalmatverksted og lær hvordan du kan skape lønnsomhet gjennom å selge råvaren tre ganger – produkt, måltid og opplevelse!

Viser 1–10 av 12