Gå til hovedinnhold

Innholdsoversikt

  Alle tekststiler

  Overskrift 2

  Overskrift 2

  Overskrift 3

  Overskrift 3

  Overskrift 4

  Overskrift 4

  Overskrift 5
  Overskrift 5
  Overskrift 6
  Overskrift 6

  Avsnitt Stor

  Avsnitt Stor

  Avsnitt Standard

  Avsnitt standard Bold

  Avsnitt Standard

  Avsnitt Liten

  Avsnitt Liten

  Avsnitt Mini

  Avsnitt Mini

  Godkjente fargekombinasjoner

  Nofima Blue bakgrunn tåler Hvit tekst og Hvit lenke

  Grønn bakgrunn tåler Hvit tekst og Hvit lenke

  Oransje bakgrunn tåler Hvit tekst og Hvit lenke

  Rød bakgrunn tåler Hvit tekst og Hvit lenke

  BlåGrå bakgrunn tåler Hvit tekst og Hvit lenke

  Medium Green bakgrunn tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Orange bakgrunn tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Blue Grey bakgrunn tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Light Blue bakgrunner tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Light Green bakgrunner tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Light Orange bakgrunner tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Light Red bakgrunner tåler Svart tekst og Bold lenke

  Medium Light Blue Gray bakgrunner tåler Svart tekst og Bold lenke

  Alle Light bakgrunner tåler Svart tekst, samt vanlige lenker

  Alle Light bakgrunner tåler Svart tekst, samt vanlige lenker

  Alle Light bakgrunner tåler Svart tekst, samt vanlige lenker

  Alle Light bakgrunner tåler Svart tekst, samt vanlige lenker

  Alle Light bakgrunner tåler Svart tekst, samt vanlige lenker

  Kraftig lenke og knapper

  Ekstra tydelig lenke (Lenke + Bold = en Nofima Blå kraftig lenke)

  Lister

  1. Nummerert liste
   1. Underpunkt
   2. Underpunkt
  2. Nummerert liste
  3. Nummerert liste
  • Kulepunkt liste
   • Underpunkt
   • Underpunkt
  • Kulepunkt liste
  • Kulepunkt liste

  Sitat

  Standard sitatblokk:

  The common facts of today are the products of yesterday’s research.

  Duncan MacDonald

  Tabell

  Tittel-seksjon kan slås på/avTittelTittel
  ElementElementElement
  ElementElementElement
  ElementElementElement
  ElementElementElement
  Kommentar eller oppsummering kan stå under

  Kolonner

  Innhold som er passe jevnt

  fordelt over flere områder

  kan gjerne stå i kolonner

  Innhold som er passe jevnt

  fordelt over flere områder

  kan gjerne stå i kolonner

  Bilder – enkle

  Full bredde bilde

  Sigurd Øines tester konsistens på mat

  Bred bredde bilde

  Sigurd Øines tester konsistens på mat

  Standard midtjustert bilde

  Sigurd Øines tester konsistens på mat
  Sigurd Øines tester konsistens på mat
  Sigurd Øines tester konsistens på mat

  Bilder – galleri

  Oppslags- og spesialblokker

  Omslag

  Omslag med tekst oppå bakgrunnsbilde med farget overlay

  og en lenke

  Seksjon med fast bakgrunnsbilde:

  Media og tekst:

  Plass for bilde og tekst 50 / 50

  Kan være et fremhevet avsnitt. Kan være en måte å fremheve annet innhold og lenke til det.

  Kan ha bilde til venstre eller høyre.

  Light bakgrunn tåler vanlige lenker

  Medium Light bakgrunn tåler IKKE vanlige lenker

  Medium Light bakgrunn må ha kraftig lenke

  Gruppe

  Standard gruppe

  Både enkeltblokker og en samling blokker kan gjøres om til gruppe. En gruppe vil som standard ha smaleste bredde. Gruppen kan så justeres til Bred bredde eller Full bredde om dere ønsker et større uttrykk.

  Bred bredde gruppe

  Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst

  Full bredde gruppe

  Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst Tekst tekst tekst