Søkeresultat for «역삼안마 공1공_3o4ö_8⑧3① ズ 미소실장 ズ 골라 먹는 재미가 있다 ◐ 역삼동안마방 ワ 역삼역안마방주소 タ 역삼역안마방 Κ 역삼역안마 ぱ 역삼안마 Μ 역삼안마정보 ぱ 역삼안마 Μ 역삼안마정보 »

Søkeresultat: 1945 treff

 

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

prosjekt

, ,

Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3 i laksefôr, men det er ikke rom for å produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3 i fôr, hvis laksen fortsatt skal være en rik kilde til omega-3. Fôrbransjen trenger derfor tilgang på store volum av nye omega-3-ingredienser. Nofima har gjort forsøk som viser at såkalte heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje i fôr til liten laks.

nyhet

, , , , ,

Viser side 1 av 195

  Neste