Søkeresultat for «역삼안마방주소 ôlö∼3Ö④o∼883① ヴ 미소실장 ヴ 참지마요 バ 역삼역안마 № 역삼안마 Ф 역삼안마 め 역삼안마방 ⑮ 역삼역안마방실장 ● 역삼안마방 ⑮ 역삼역안마방실장 ● 역삼안마방 »

Søkeresultat: 1323 treff

 

Salmon genes can give more omega-3

The scientists believe the level of omega-3 in the salmon we eat is determined by a combination of the salmon’s genes and the feed it eats.
There is less omega-3 in the fillet when salmon are fed plant-based feed. However, the scientists know that salmon have a certain capacity to convert omega-3 fatty acids from plant oil to marine omega-3. They will now receive help from the salmon’s genes to increase this capacity.

Nyhet

Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3 i laksefôr, men det er ikke rom for å produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3 i fôr, hvis laksen fortsatt skal være en rik kilde til omega-3. Fôrbransjen trenger derfor tilgang på store volum av nye omega-3-ingredienser. Nofima har gjort forsøk som viser at såkalte heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje i fôr til liten laks.

Nyhet

, , , , ,

Viser side 1 av 133

  Neste