Søkeresultat for «논현안마방주소 ôlö∼3Ö④o∼883① ヴ 미소실장 ヴ 참지마요 バ 논현역안마 № 논현안마 Ф 논현안마 め 논현안마방 ⑮ 논현역안마방실장 ● 논현안마방 ⑮ 논현역안마방실장 ● 논현안마방 »

Søkeresultat: 1597 treff

 

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

prosjekt

, ,

Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3 i laksefôr, men det er ikke rom for å produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3 i fôr, hvis laksen fortsatt skal være en rik kilde til omega-3. Fôrbransjen trenger derfor tilgang på store volum av nye omega-3-ingredienser. Nofima har gjort forsøk som viser at såkalte heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje i fôr til liten laks.

nyhet

, , , , ,

Viser side 1 av 160

  Neste