.
Nofimas forskere undersøker blant annet hvordan matprodusenter kan kontrollere bakterier og andre mikroorganismer. Resultatene publiseres i vitenskapelige journaler og i tidsskrifter og media.
Nofimas forskere undersøker blant annet hvordan matprodusenter kan kontrollere bakterier og andre mikroorganismer. Resultatene publiseres i vitenskapelige journaler, i tidsskrifter og i media. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Publikasjoner

Alle våre publikasjoner blir lagt ut i Cristin (Current Research Information System In Norway). Publikasjoner publisert før 2000 vises ikke. I tillegg publiserer vi hvert år 32 eksempler på at forskning lønner seg i "Næringsnytte" og vi er utgiver av tidsskriftet "Økonomisk fiskeriforskning", som er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1.

Gjør et eksternt søk på Cristin.no »