Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Ørretrogn til konsum

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-348-0) 22, p. Nofima rapportserie (2/2016)

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica

Resultatene viser at den kjønnsmodne hunn regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. De biokjemiske analysene viser mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi verken på rogn eller muskel i sluttmodningsfasen. Fisken ser heller ikke ut til å ha osmotiske problemer i modningsprosessen i sjøvann, samtlige prøver av klorid er innen normal konsentrasjon hos regnbueørret. Ut fra resultatene fra 2014 og 2015 kan man forventet uttak av rogn i midten av desember hvis man skal maksimere for rognvekt. Med hensyn til optimal muskelkvalitet bør fisken slaktes i løpet av november. Det optimale krysningspunktet mellom kjøttkvalitet og rognkvalitet vil med stor sannsynlighet ligge i tidsvinduet november/desember.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker