.
I ett prosjekt utviklet Matt Baranski og hans kolleger en effektiv DNA-test for å spore rømt oppdrettslaks.
I ett prosjekt utviklet Matt Baranski og hans kolleger en effektiv DNA-test for å spore rømt oppdrettslaks. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

BACCHUS

Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

1. oktober 2012 – 30. september 2016

Forsker: Kjersti Aaby
Oppdragsgiver: EU

Barn og smak

Det er et stort potensiale for en bedre helse i befolkningen dersom kostholdet bedres, og det er spesielt viktig å tilrettelegge for sunne og varierte menyer for barn og unge, fordi matvaner etableres

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forskere: Valérie Lengard Almli, Paula A. Varela Tomasco, Frida Felicia Vennerød

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. mars 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

CRISP

CRISP er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fiskeri. Målet med senteret er et paradigmeskifte innen fiskeriteknologi.

1. januar 2011 – 31. desember 2018

Forskere: Torbjørn Tobiassen, Heidi Nilsen

FISHBOOST

EU-prosjektet FISHBOOST har som mål å bringe europeisk havbruk videre til et nytt nivå innen avl. Nofima koordinerer dette femårige prosjektet, som er finansiert av det 7. rammeprogram.

1. februar 2014 – 31. januar 2019

Forsker: Anna Kristina Sonesson
Oppdragsgiver: EU

FoodIntegrity

Prosjektets mål er å kartlegge og dokumentere matjuks, og å utvikle metoder for å hindre juks og feilmerking av mat.

1. januar 2014 – 31. desember 2018

Forsker: Petter Olsen