Nofimas fasiliteter på Sunndalsøra er sentrale i CtrlAQUA forskningen. Foto: Terje Aamodt/Nofima
Nofima og Sunndal Næringsselskap ønsker velkommen til den femte konferansen om resirkulering av vann i akvakultur, på Sunndalsøra. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture

Skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Tidspunkt:1. april 2015 – 31. mars 2023
Finansiering: Norges forskningsråd (50%) og partnere (50%)
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:FoU: NORCE, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge, Freshwater Institute (USA), Gøteborg Universitet (Sverige). Bedriftspartnere: Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, CreateView, Atlantium, FISHGlobe AS, FiiZK, Aquafarm Equipment AS, Mowi ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS og Nekton AS.
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kasper Thøring Juul-Dam

CtrlAQUA har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Slike innovasjoner av lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, kan bli viktige for videre utvikling av norsk havbruksnæring. Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres, eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. I CtrlAQUA forskes det på begge tilnærmingene.

Postsmoltfasen i fokus

Hovedfokus i senteret er innovasjoner i lukkede anlegg for de mest sårbare periodene i laksens produksjonssyklus, slik som den første sjøvannsfasen ‒ den såkalte postsmoltfasen. Den viktigste innovasjonen i senteret blir pålitelig og effektiv produksjon av postsmolt i lukkede systemer på land eller til sjøs. Dermed kan næringen få et godt alternativ eller supplement til dagens produksjonsteknologi med åpne nøter.

Senteret skal også bidra til bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og bærekraft i lukkede anlegg. Dette vil skje gjennom nye og pålitelige sensorer, redusert miljøpåvirkning ved gjenbruk av næringsstoff, redusert risiko for rømming og utveksling av smittestoff med miljøet rundt.

Disse nyvinningene vil være av potensielt stor verdi for Norge, siden bruk av lukkede anlegg i kritiske faser av produksjonen kan bidra til å realisere en vekstvisjon i havbruksnæringen, økt antall arbeidsplasser i distriktene og en økt bærekraftig produksjon av sunn sjømat.

SFI_norskSenterleder er seniorforsker Åsa Espmark i Nofima på Sunndalsøra. I senteret er det tre avdelinger:

  • Teknologi og miljø, ledet av Jelena Kolarevic i Nofima
  • Forebyggende fiskehelse, ledet av forsker Lill-Heidi Johansen i Nofima
  • Fiskeproduksjon og velferd, ledet av Tom Ole Nilsen ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har hovedansvar for forskerutdanning i senteret.

Totalt budsjett for CtrlAQUA er 199 millioner kroner over åtte år.

Målrettet forskning for oppdrettsnæringen

Vertsinstitusjonen Nofima AS samarbeider med forskningspartnerne NORCE, Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge. Utenlandske forskningspartnere er Freshwater Institute, USA og Gøteborg Universitet, Sverige.

Bedriftspartnere fra leverandørindustrien er Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, CreateView, Atlantium, FishGLOBE AS, FiiZK og Aquafarm Equipment AS.

Fra oppdrettssiden deltar Mowi ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS, og Nekton.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Nofima senter for resikulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud / Nofima
 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.