Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Synnøve Helland

Jeg er leder for Nofimas forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra (se egen webside) med ansvar for teknisk og administrativt personell og utvikling av stasjonen og tilhørende forskningsverktøy. Jeg er utdannet fysiolog, og har mer enn 20 års erfaring innen havbruksforskning. Jeg har ledet og deltatt i flere større og mindre nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt, finansiert av det offentlige eller akvakulturindustrien.
Jeg har tidligere vært leder for den marine avdeling ved Nofima sin forskningsstasjon på Sunndalsøra. Jeg har også bistått forskningssjef ved ernæring og forteknologi, og har vært spesialrådgiver for Infrastruktursjefen i Nofima.
Siden etableringen av European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATIP) har jeg vært involvert i utviklingen av Strategic Research Agenda og jeg sitter nå i styret og er kasserer i EATIP.
Min forskning har fokusert på hvordan miljø og ernæring påvirker de tidligste stadier av marine kaldtvanns fiskearter. I den senere tid har jeg studert ulike årsaksfaktorer som fører til utvikling av deformiteter både hos laksefisk og marine arter. Jeg søker å bidra sammen med industrien til effektiv og bærekraftig oppdrett hvor god fiskevelferd blir ivaretatt.

Synnøve har 16 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Penglase, Samuel; Harboe, Torstein; Sæle, Øystein; Helland, Synnøve; Nordgreen, Andreas Hoel; Hamre, Kristin; 2013: Iodine nutrition and toxicity in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae

Pinto, Wilson; Figueira, Luís; Santos, André; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Dinis, Maria Teresa; Aragão, Cláudia; 2013: Is dietary taurine supplementation beneficial for gilthead seabream (Sparus aurata) larvae?

Gislason, Hannes; Karstensen, Helena; Christiansen, Debes; Hjelde, Kirsti; Helland, Synnøve; Bæverfjord, Grete; 2010: Rib and vertebral deformities in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) explained by a dominant-mutation mechanism

Saavedra, Margarida; Conceicao, Luis E.C.; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Pousao-Ferreira, Pedro; Yufera, Manuel; Dinis, Maria T.; 2010: Tyrosine and phenylalanine supplementation on Diplodus sargus larvae: effect on growth and quality

Saavedra, Margarida; Barr, Yoav; Pousao-Ferreira, Pedro; Helland, Synnøve; Yufera, Manuel; Dinis, Maria T.; Conceicao, Louis E.C.; 2009: Supplementation of tryptophan and lysine in Diplodus sargus larval diet: effects on growth and skeletal deformities

Saavedra, M.; Conceicao, L.E.C.; Helland, Synnøve; Pousao-Ferreira, Pedro; Dinis, M. T.; 2008: Effect of lysine and tyrosine supplementation in the amino acid metabolism of Diplodus sargus larvae fed rotifers

Barr, Yoav; Helland, Synnøve; 2007: A simple method for mass-production of liposomes, in particular large liposomes, suitable for delivery of free amino acids to filter feeding zooplankton

Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Witten, P.Eckhard; Hjelde, Kirsti; Hjelde, Kirsti; Storebakken, Trond; Skrede, Anders; Åsgård, Torbjørn Einar; Bæverfjord, Grete; 2006: Hyper dense vertebrae and mineral content in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed diets with graded levels of phytic acid

Takle, Harald Rune; Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Kjørsvik, Elin; 2006: Hyperthermia induced atrial natriuretic peptide expression and deviant heart development in Atlantic salmon Salmo salar embryos

Helland, Synnøve; Refstie, Ståle; Wibe, Åsa Espmark; Hjelde, Kirsti; Bæverfjord, Grete; 2005: Mineral balance and bone formation in fast-growing Atlantic salmon parr (Salmo salar) in response to dissolved metabolic carbon dioxide and restricted dietary phosphorus supply

Helland, Synnøve; 2003: Free amino acid and protein dynamics in Artemia spp., Temora longicornis and Calanus finmarchicus

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens C.; Humlen, R; Fyhn, Hans Jørgen; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free amino acids

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Fyhn, Hans Jørgen; Egge, Jorunn K; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of starvation, season, and diet on the free amino acid and protein content of Calanus finmarchicus females

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Humlen, R.; Fyhn, Hans Jørgen; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free amino acids

Helland, Synnøve; Nejstgaard, Jens Christian; Humlen, R.; Fyhn, Hans Jørgen; Båmstedt, Ulf; 2003: Effects of season and maternal food on Calanus finmarchicus reproduction, with emphasis on free anmino acids

Helland, Synnøve; Triantaphyllidis, G.V.; Fyhn, Hans Jørgen; Evjen, Maria Sula; Lavens, P.; Sorgeloos, P; 2000: Modulation of the free amino acid pool and protein content in populations of the brine shrimp Artemia spp

Synnøve har 22 andre publikasjoner i Cristin:

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein; 2015: Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hamre, Kristin; Skiftesvik, Anne Berit; Lein, Ingrid; Kousoulaki, Katerina; Øie, Gunvor; Browman, Howard; Evjemo, Jan Ove; Kjørsvik, Elin; Grøtan, Espen; 2014: Best practices for farming of ballan wrasse

Helland, Synnøve; Grøtan, Espen; Noble, Chris; 2014: Effects of transfer from continuous light to different light regimes on growth, survival, and fin and skin health

Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; van Dalen, Stephanie C.M.; Klaren, Peter H.M.; Bakke McKellep, Anne Marie; Krogdahl, Åshild; 2014: Effects of feeding frequency on growth and gut health of ballan wrasse juveniles

Krogdahl, Åshild; Sæle, Øystein; Lie, Kai Kristoffer; Kousoulaki, Katerina; Hamre, Kristin; Helland, Synnøve; Lein, Ingrid; 2014: Characteristics of the digestive functions in ballan wrasse fed dry and moist diets

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; 2014: Gender determination of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; 2014: Establishment of ballan wrasse broodstock

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Grevle, Inger Synnøve; Ruud, Katarina Nordtun; 2014: Procedure for short-term storage of ballan wrasse milt

Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2014: Initial tests of precedures for stripping of eggs and sperm and induction of final maturation in ballan wrasse

Lein, Ingrid; Noble, Chris; Nergaard, Sissel; Nergaard, Sissel; Helland, Synnøve; 2014: Delousing of Atlantic salmon with two different sizes of farmed ballan wrasse

Puvanendran, Velmurugu; Tveiten, Helge; Toften, Hilde; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Hanne; Seppola, Marit; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Falk-Petersen, Inger-Britt; Peruzzi, Stefano; 2014: Temperature paradox for Atlantic cod: low or high?

Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; Marleen, Dehasque; Benjamin, Jennes; 2014: FindIT - A cutting edge platform for data management and analysis

Helland, Synnøve; Grøtan, Espen; 2014: Effects of transfer from continuous light to different light regimes on growth, survival, and fin and skin health

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2014: Reproduction challenges in farming of Ballan wrasse (Labrus bergylta)

Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Mortensen, Atle; 2013: Hva gjør Nofima med triploidi hos torsk?

Lein, Ingrid; Bæverfjord, Grete; Helland, Synnøve; 2013: Deformities in ballan wrase

Lein, Ingrid; Barr, Yoav; Barr, Yoav; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; 2013: Stripping of eggs from wrasse – experiences so far

Lein, Ingrid; Sæle, Øystein; Kousoulaki, Katerina; Dahle, Stine Wiborg; Krogdahl, Åshild; Helland, Synnøve; Lie, Kai Kristoffer; Skiftesvik, Anne Berit; Kjørsvik, Elin; Breck, Olav; Grøtan, Espen; Hamre, Kristin; 2013: Status coordinated action - LeppeProd

Isaksen, Trond Einar; Brevik, Øyvind Jakobsen; Midtlyng, Paul J.; Helland, Synnøve; Nylund, Are; 2009: Nyrebiopsi som metode for screening av stamfisk brukt i produksjon av torskeyngel

Isaksen, Trond Einar; Brevik, Øyvind Jakobsen; Midtlyng, Paul J.; Helland, Synnøve; Nylund, Are; Karlsbakk, Egil; 2009: Nyrebiopsi for påvisning av smittsomme patogener hos torsk

Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Hjelde, Kirsti; Hjelde, Kirsti; Witten, P.Eckhard; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grete; 2006: Graded levels of phytic acid in Atlantic salmon (Salmo salar L.) diets and occurrence of high density vertebrae

Lilleholt, Reidun; Helland, Synnøve; Denstadli, Vegard; Austreng, Erland; 2004: Fiskeernæring