Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Sveinung Grimsby

Jeg har jobbet som rådgiver og prosjektleder på Ås fra 2006. Her leder jeg EU prosjekter, prosjekter støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SLF samt andre oppdragsprosjekter. Jeg leder produktutviklingsnettverk og jeg er med på besøksordninger. Jeg er og engasjert i forskningsprogrammet Innovasjon og produktutvikling i matindustrien. Jeg er fagperson på vegetabiler, økologisk produksjon og prosjektledelse. Etter fem års studier på UMB på Ås, jobbet jeg i L.O.G AS i fire år som produktsjef for biologisk plantevern samt med grønnsaksfrø. Jeg har vært heltidsengasjert i et Innovasjon Norge prosjekt i to år, der jeg har kommersialisert produktet Norske Dessertbær. Jeg har jobbet i tre år som prosjektleder for Sosial- og helsedirektoratets største prosjekt ”Skolefrukt”. Da var jeg lokalisert på Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Her hadde jeg også ansvaret for det økologiske prosjektet alle opplysningskontorene i landbruket stod bak.