.

Relatert innhold

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Rune har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Veiseth, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Rødbotten, Rune; Gundersen, Thomas Erik; Vermeer, Cees; Kirkhus, Bente; 2014: Vitamin K2 in different bovine muscles and breeds

Hocquette, Jean-François; Wezemael, Lynn Van; Chriki, Sghaier; Legrand, Isabelle; Verbeke, Wim; Farmer, Linda; Scollan, Nigel D.; Polkinghorne, Rod; Rødbotten, Rune; Allen, Paul; Pethick, David; 2014: Modelling of beef sensory quality for a better prediction of palatability

Eriksen, Marit Skog; Rødbotten, Rune; Grøndahl, Ann Margaret; Friestad, Mari; Andersen, Inger Lise; Mejdell, Cecilie; 2013: Mobile abattoir versus conventional slaughterhouse—Impact on stress parameters and meat quality characteristics in Norwegian lambs

Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Haug, Anna; 2013: Chicken meat nutritional value when feeding red palm oil, palm oil or rendered animal fat in combinations with linseed oil, rapeseed oil and two levels of selenium

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv-Marit; Rødbotten, Rune; Mielnik, Maria Bogumila; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2012: Effect of varying ratios of n-6 and n-3 on selenium content in broiler breast muscle

Van Wezemael, Lynn; Ueland, Øydis; Rødbotten, Rune; De Smet, Stefaan; Scholderer, Joachim; Verbeke, Wim; 2012: The effect of technology information on consumer expectations and liking of beef

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Meat and health: how to improve the nutritional quality of broiler meat

Hildrum, Kjell Ivar; Rødbotten, Rune; Høy, Martin; Berg, Jan; Nilsen, Bjørg Narum; Wold, Jens Petter; 2009: Classification of different bovine muscles according to sensory characteristics and Warner Bratzler shear force

Haug, Anna; Rødbotten, Rune; Mydland, Liv Torunn; Christophersen, Olav Albert; 2008: Increased broiler muscle carnosine and anserine following histidine supplementation of commercial broiler feed concentrate

Henriksen, Heidi Cecilie; Næs, Tormod; Rødbotten, Rune; Aastveit, Are Halvor; 2005: Simultaneous modelling of process variables and raw material properties as measured by NIR. A case study from cellulose production

Henriksen, Heidi Cecilie; Næs, Tormod; Rødbotten, Rune; Aastveit, Are Halvor; 2004: Prediction of important sulphite pulp properties from near infrared spectra: a feasibility study and comparison of methods

Rødbotten, Rune; Hildrum, Kjell Ivar; Berg, Jan; 2002: Effects of concentrate level on carcass composition, tenderness and growth rate of Angus x NRF and Limousin x NRF bulls

Rødbotten, Rune; Lea, Per; Hildrum, Kjell Ivar; 2001: Relative influence of low-voltage electrical stimulation, chilling rate and ageing time on tenderness of M. longissimus dorsi of Norwegian cattle

Rødbotten, Rune; Mevik, Bjørn-Helge; Hildrum, Kjell Ivar; 2001: Prediction and classification of tenderness in beef from non-invasive diode array detected NIR spectra

Rune har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Veiseth, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Proteolytic activity and protein changes in four different muscles with varying meat tenderness levels from Norwegian red heifers

Rødbotten, Rune; Solgaard, Karin; Johannessen, Tom Chr.; 2014: Effect of kiwi fruit powders in tenderizing M. Triceps brachii from mature cows

Rødbotten, Rune; Skaret, Josefine; Friestad, Mari; Eriksen, Marit Skog; Grøndahl, Ann Margaret; Mejdell, Cecilie; 2013: EFFECTS OF STRESS ON MEAT QUALITY OF REINDEER

Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Rødbotten, Rune; Veiseth, Eva; 2013: Changes in proteolytic activity and protein composition during beef aging

Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Haug, Anna; 2013: Rød palmeolje, linfrøolje og organisk selen i kyllingfôr påvirker den ernæringsmessige sammensetning av kylling-kjøtt og kyllingens totale kolesterol-nivå

Rødbotten, Rune; 2013: God kjøttkvalitet på lam - uavhengig av slakteri

Rødbotten, Rune; 2013: Mer og bedre biff

Rødbotten, Rune; 2013: Mer og bedre biff

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Kjøtt og helse; muligheter for forbedring av norsk kjøtt med hensyn på human ernæring

Haug, Anna; Nyquist, Nicole Frost; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Christophersen, Olav Albert; 2011: Meat and health: how to improve the nutritional quality of broiler meat

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, L.M.; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Effect of broiler feed enriched in n-3 fatty acid, selenium and histidine on broiler breast meat nutritional quality

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Nyquist, Nicole Frost; Biltvedt, Liv Marit; Rødbotten, Rune; Thomassen, Magny Skinlo; Svihus, Birger; Haug, Anna; 2011: Broilerfôr beriket med selen, n-3 fettsyrer og histidin. Betydningen for human helse, kjøttkvalitet og dyrehelse

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Berg, Jan; Hildrum, Kjell Ivar; Skaret, Josefine; Wold, Jens Petter; Johnson, Dwain; 2009: A comparison between the US and the Norwegian Warner-Bratzler shear force methods