Relatert innhold

  • CV
  • Andre publikasjoner

Biografi Øyvind Fylling-Jensen

Administrerende direktør i Nofima. Utdannet veterinær i Tyskland 1981. Etter avsluttet studium stipendiat i veterinærpatologi (NLVF). Dr.scient. grad i 1985.
Har arbeidet et par år ved Norges veterinærhøgskole som førsteamanuensis i veterinærpatologi. Fra 1986 i industrien.
Bred erfaring fra bioteknolgi, diagnostisk- og farmasøytisk industri og oppdrettsnæringen.
Hatt stilling som viseadm. dir. i Dynal, adm.dir. ved Fürst Medisinsk Laboratorium, salgs- og markedsdirektør i Alpharma og ansvarlig for Fjord Seafoods oppdrettsaktivitet world-wide.
2005 adm.dir. i Matforsk AS (Nofima Mat AS) Tidligere styreleder i bl.a. Bioparken AS og Matprogrammet i Norges forskningsråd. Siden 2011 medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd.
Flere kurs i ledelse og økonomi ved IMD, Harvard Business School, NHH, BI og Scandinavian Executive Institute/INSEAD..